slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Höststart för rytmiken

rytmik.GIF

På torsdagen den 31.8 börjar barnrytmiken kl.9.30-10.15, efteråt kaffe med tilltugg. Undantagsvis hålls ingen rytmik 7.9! Elin Bergdal, leder rytmiken. Nya deltagare kan anmäla sig till Elin, tel. 0400 372593/ elin.bergdal@uniarts.fi. Välkomna gamla och nya deltagare!

Gudstjänster/ Sundayservices

IMG_1696.JPG

13.8 kl 11.00/ 11 am Vid kyrkbacken, Sundayservice Gösta Söderström

20.8 kl 11.00/11 am "Psalmer och sånger", sånggruppen Gloria från Borgå: Irina Kullberg, Annika Carlsen och Mervi Palmberg

27.8 11.00/ 11 am Vid kyrkbacken, Sundayservice Rita och Jerry Eränen

3.9 kl 11.00/11 am Gudstjänst, Sundayservice Birgitta Liukkunen, Monica Wiik

10.9 kl 11.00/11 am Gudstjänst, Sundayservice Ndela Saleh (Thomas Westerbom, tolk) Sune Norrbäck

Gudstjänst/ Sundayservice/Jumalanpalvelus

IMG_1692.JPG

Söndagen/ Sunday/ Sunnuntai 11.6 Ingen gudstjänst, no Sundayservice/ei jumalanpalvelusta

Söndagen den 18.6 kl 11.00 Vid kyrkbacken, Erik Hellsten och Annika Carlsen

Sunday 18 th of June 11 am Sundayservice, Erik Hellsten and Annika Carlsen

Söndagen den 25.6 kl 11.00 Vid kyrkbacken, Leif-Göte Björklund och Mervi Palmberg

Sunday 25 th of June 11 am Sundayservice, Leif-Göte Björklund and Mervi Palmberg

Under 1.7-6.8 inga egna gudstjänster, vi hänvisar till grannförsamlingarna. Between 1st of July to 6th og August No Sundayservice in our church.

Förlöst till lovsång

Jag har en liten bönebok av David Sandberg. Boken heter ” Mina Böner”. David Sandberg var en bönens människa och en erfaren själavårdare. David Sandbergs böner är till andlig hjälp för dem som vill gå på bönens väg och vill uppleva evigheten i nuet. En av dessa böner heter ” Förlöst till lovsång” från 12.7.1956: ”Jag lovar och prisar Dig, o Jesus, för dessa förbiilande sekunder, då jag njuter av naturens under. I dessa sekunder dricker jag ur Evighetens bägare. Tack, o Gud, att jag får lova Dig med mina känslor och sinnesrörelser! Med allt som Du har skapat i mig! Varför har jag inte tidigare förstått skapelsens lovsång i mig till Skaparens ära! O Herre! Öppna mitt sinne mer och mer för Ditt skaparverk, så att jag lovar Dig med tillbedjan, vördnad, generositet och kärlek! Förvandla mina skuldkänslor till tacksamhetskänslor. Förvandla det som jag ofta varit rädd för till mottaglighet för Din glädje! Lär mig att leva i en förväntansfull inställning till Dina nådegärningar i mig och för mig! Ge mig den förväntansfulla inställning till Dig som psalmisten uttrycker med orden:” Förbida Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja förbida Herren!”

Pingstdagen/ Whit Sunday 4.6

IMG_1677.JPG

4.6 kl 11.00 Gudstjänst med konfirmation och nattvard. Medlemsintagning. Mayvor Wärn-Rancken Musik: Markus Söderström

4th of June 11 am Sundayservice with Holy communion, Mayvor Wärn-Rancken

Music by Marcus Söderström

Gudstjänst/ Sundayservice

IMG_1666.PNG

Söndagen den 28.5 kl 11 Gudstjänst, Mayvor Wärn-Rancken Tema: Vad sjall jag säga om Jesus? 2 Tim 4 Efteråt kyrkkaffe och hemmets välsignelse hos familjen R. Gemensam start frå kyrkan. Har du plats i bilen, meddela Mayvor.

Sunday 28th fo May 11 am Sundayservice Theme: What shall I say about Jesus? 2 Timothy 4 Afterwards churchcoffee and homeblessing at family R's place We start together from the church. If you have room in your car, please call Mayvor.

Hälsning till 100-års jubiléet

100 år.jpg

TILL BETLEHEMS KYRKANS 100 ÅRS JUBILEUM, DEN 25 MAJ 2017

Betlehemskyrkan har under sina 100 år fått vara till stor välsignelse för många grankullabor och besökare. Den byggdes bredvid Karl Hurtigs barnhem, så att barnen därifrån skulle få samlas till gudstjänst tillsammans med ortsborna. Kyrkan blev en samlingsplats för metodisterna och senare Metodistkyrkan.

Då jag, Nalle, kom till Grankulla 1955 fanns Betlehemskyrkan, s a s mitt i byn. Här hölls gudstjänster och torsdagsmöten regelbundet. Här samlades unga och äldre till bönemöten och bibelstudier. Det hände en hel del i kyrkan under 50- och 60-talet, som ledde till att min tro växte sig stark och min pastorskallelse bekräftades av församlingen. Det var i gudstjänsten och ungdomsbönegruppen som jag förstod att Gud hör bön och besvarar bön.

Åren 1974-79 fick jag tjäna som församlingens pastor och Noomi, som redan år 1961 började verka som organist, fick förutom de praktiska uppgifterna som pastorsfru, ta hand om bl a söndagsskola och musikverksamhet.

Gudstjänst/Sundayservice 21.5

IMG_1611.JPG

Söndagen den 21.5 kl 11.00 Gudstjänst, Hans Växby

Tema: Själviskhet och osjälviskhet, 2 Tim 3

Musik : Tomas Höglund

Sunday 21st of May 11 am Sundayservice, Hans Växby

Theme: Selfishness and generosity, 2 Timothy 3

Music by Tomas Höglund

Gudstjänst/ Sundayservice

IMG_1608.JPG

Söndagen den 14.5 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard och dop, Mayvor Wärn-Rancken. Afrikansk sånggrupp. Tema: Var som en idrottare, 2 Tim 2

Sunday the 14 th of May 11 am Sundayservice with the holy Communion and baptism. Theme: Be a sportsman, 2 Timothy 2

Gudstjänst/ Sundayservice

IMG_1599.JPG

Söndagen den 7.5 kl 11.00 Gudstjänst, Monica Lundgren Tema: Var trogen i din uppgift, 2 Tim 1

Missionskollekt

Sunday the 7 th of May 11 am Sundayservice with Monica Lundgren Theme: Be faithful in your task, 2 Timothy 1

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer