slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Gudstjänst/Sundaysermon

IMG_1459.JPG

Söndagen den 15. Januari kl 11.00 Sunday the 15th of January 11 am

Gudstjänst Mayvor Wärn-Rancken. M.fl Tema: Motstånd 1 Thess 2 Skriftskolan börjar

Sundaysermon. Theme: Against the faith, 1 Thess 2

Livsförändring på djupet

IMG_1458.PNG

LIVSFÖRÄNDRING PÅ DJUPET 12-stegsgrupp startar i februari 2017

Förändring är svårt, ofta mycket svårare än vi tror, men när vi förstår att vi inte klarar oss på egen hand har vi redan tagit det första steget. Fler och fler upptäcker Anonyma Alkoholisters 12 steg som en metod till livsförändring. I vår startar Grankulla svenska metodistförsamling i samarbete med Grankulla svenska församling samt Helsingfors svenska metodistförsamling en 12-stegsgrupp. Det är en grupp för livsförändring på djupet, men inte enbart för den som brottas med missbruk utan för alla "normalstörda" människor – de allra flesta av oss. Som gruppmaterial används Eva Stibes bok 12 steg åter till livet. Gruppen pågår onsdagskvällar kl. 18.30-20.30 från februari fram till medlet av maj i Grankulla kyrka. Infotillfälle hålls i Grankulla kyrka (övre brasrummet), onsdagen den 1 februari kl. 18.30. Man kan då anmäla sig till gruppen som tar emot 10 max. deltagare. Kostnader är boken (ca 12-14 euro), för teservering frivillig avgift. Gruppledare är Hans Växby & Helena Rönnberg.

Tidigare deltagare i 12-stegsgrupper inom kyrkan:

Gudstjänst/ Sermon

IMG_1395.JPG

Söndagen den 1.1.2017 kl 11.00 Förnyelsegudstjänst med nattvard, Mayvor W-Rancken Tema: Uppmaning till bön

Sunday the 1st of January 11 am Sermon with the Holy Communion by Mayvor W-Rancken Theme: A call to prayer, Colossians 4

Söndagen den 8.1 kl 11.00 Gudstjänst, Hans Växby Tema: Trofasthet, 1 Tess 1 Kollekt till Home of Hopes utbyggnad i Zimbabwe

Sunday the 8th of January 11 am Sermon by Hans Växby Theme: Faithfulness, 1 Thessalonians 1

Kansliet är stängt

image.jpeg

Kansliet är stängt under veckorna 51 och 52 The office is closed 51st and 52nd week Kanslia on suljettu viikot 51 ja 52

Identitet

id.jpg

Identitet har med människans jag att göra. Wikipedia definierar identiteten så här: ”Människans identitet är det som definierar den unika människan.

Den kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra. En människas identitet formas under hela livet eftersom den består av många olika egenskaper.”

Församlingsrådet har fått i uppgift att tänka på identitet. Vi har funderat på frågan : vem är jag? Sedan har vi också tänkt på församlingens identitet.

Betlehemskyrkan fyller 100 år 2017. Vi vill därför fundera på följande frågor. 1. Var har vi varit? 2. Var är vi nu? 3. Vart vill vi gå? 4. Hur kommer vi dit? 5. Hur vet vi att vi är framme?

Vi kom fram till följande tankar i vår uppgift: Guds rike är en levande organism som får sin näring från gemenskapen.

Guds rike aktiveras genom relationer. Vad är din värld dit du är kallad? Om du inte hittat din identitet hittar du inte heller din plats i den här världen. Det du gör och det du säger skapar en bild av dig själv.

Vems fantasi förverkligar du? 1 Mosebok 1:31 Vad betyder det att leva ur Kristi närvaro? Det betyder att älska sig själv.

Oasgudstjänst, Sundayservice, Jumalanpalvelus 18.12 kl 11.00/ 11 am

image.jpeg

Oasgruppen ansvarar Tema: Vem följer du? Kolosserbrevet 3 Theme: Who do you follow? Colossians 3

Julfest, Christmasparty, Joulujuhla 11.12 15.00/ 3 pm

image.jpeg

Julfest med servering, julsånger och andakt. Joulujuhla, tarjoilua ja ohjelmaa.

Församlingsnyheter/seurakuntauutisia

image.jpeg

Finlands svenska metodistkyrkas Årskonferens beslöt att årsavgiften är 30€/ medlem för år 2016 och 15€ för arbetslösa och studeranden. Ingen avgift för medlemmar som bor utomlands. Kom gärna och hör mer om ekonomin och församlingens verksamhetsplan för 2017 på söndag 20.11 kl 12.30 då vi har församlingskonferens. Alla kan delta men endast medlemmar kan rösta.

Finlands svenska metodistkyrkanin vuosikonferenssi päätti että jäsenien vuosimaksu on 30€/ jäsen vuodelle 2016 sekä työttömille että opiskelijoille 15€. Vuosimaksu ei koske ulkomailla asuvia jäseniä. Tule kuulemaan taloudesta ja seurakunnan toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017 seurakuntakonferenssissa, joka pidetään sunnuntaina 20.11 klo 12.30. Kaikki voivat osallistua mutta vain jäsenillä on oikeus äänestää.

Församlingsrådet/Seurakuntaneuvosto

Gudstjänst för alla åldrar - första advent

image.jpeg

Gudstjänst för alla åldrar. Dockteater: Åsnan som Gud använde Sång av söndagsskolan 27.11 kl 11.00 Sundayservice for all ages 11 am

Kransbindning 1.12 kl 15.00-

image.jpeg

Vi binder kransar för basaren med Moa och Mia

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer