slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Gudstjänst/ Sundayservice

IMG_1811.JPG

Söndagen den 1.10 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. Tema: Utrustad för tjänst, del 2. Hälsningar från Kambodja. Missionskollekt till Kambodja. Efteråt kyrklunch till förmån för det multikulturella arbetet.

Sunday the 1st of October 11 am Sundayservice with the holy Communion. Theme: Equipped for ministry, part 2 Afterwards churchlunch.

Sök Guds ansikte

WP_20170724_005.jpg

Sök Guds ansikte Jag fick en bok till födelsedagsgåva och det har varit min sommarläsning denna sommar. Boken heter ”Sök Guds ansikte” och är skriven av Anders-Petter Sjödin, präst i Svenska kyrkan.

Anders-Petter Sjödin skriver att det är viktigt för oss att söka Guds ansikte. Gud har nämligen vänt sitt ansikte mot oss hela tiden. Varje söndag då vi hör Herrens välsignelse, hör vi hur Herrens ansikte lyser över oss och hur Hans ansikte vänder sig mot oss.

En människas ansikte präglas av olika sinnesstämningar. Det speglar sinnesstämning, attityder, känslor, humör och personlighet. Som ung fick jag veta att jag har ett poker-face, men nuförtiden syns det på mig om jag är sur, arg, glad eller nöjd. Då människan är glad, strålar hennes ansikte och ögon av glädje. Då någon talar och behandlar henne illa, förmedlar ansiktet sorg och ögonen är gråtfärdiga. Man brukar säga att ansiktet är hjärtats spegel.

” Sök Herren”, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag” , skriver David i Psalm 27:8. David upplevde glädje då han sökte Guds ansikte.

Gudstjänst, Sundayservice

IMG_1116.JPG

Söndagen den 24.9 Gudstjänst, besök av missionär Mikko. Mayvor Wärn-Rancken m.fl Musikansvarig Eivor Norrbäck. Tema: Faderns hjärta

Sunday the 24 th of September 11 am Sundayservice, missionary Mikko is visiting us. Music by Eivor Norrbäck Theme: Father's heart

Gudstjänst/Sundayservice

WP_20170725_012.jpg

Söndagen den 17.9 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard, Mayvor Wärn-Rancken

Sunday the 17 th of September 11 am Sundayservice with the holy Communion

Höststart för rytmiken

rytmik.GIF

På torsdagen den 31.8 börjar barnrytmiken kl.9.30-10.15, efteråt kaffe med tilltugg. Undantagsvis hålls ingen rytmik 7.9! Elin Bergdal, leder rytmiken. Nya deltagare kan anmäla sig till Elin, tel. 0400 372593/ elin.bergdal@uniarts.fi. Välkomna gamla och nya deltagare!

Gudstjänster/ Sundayservices

IMG_1696.JPG

13.8 kl 11.00/ 11 am Vid kyrkbacken, Sundayservice Gösta Söderström

20.8 kl 11.00/11 am "Psalmer och sånger", sånggruppen Gloria från Borgå: Irina Kullberg, Annika Carlsen och Mervi Palmberg

27.8 11.00/ 11 am Vid kyrkbacken, Sundayservice Rita och Jerry Eränen

3.9 kl 11.00/11 am Gudstjänst, Sundayservice Birgitta Liukkunen, Monica Wiik

10.9 kl 11.00/11 am Gudstjänst, Sundayservice Ndela Saleh (Thomas Westerbom, tolk) Sune Norrbäck

Gudstjänst/ Sundayservice/Jumalanpalvelus

IMG_1692.JPG

Söndagen/ Sunday/ Sunnuntai 11.6 Ingen gudstjänst, no Sundayservice/ei jumalanpalvelusta

Söndagen den 18.6 kl 11.00 Vid kyrkbacken, Erik Hellsten och Annika Carlsen

Sunday 18 th of June 11 am Sundayservice, Erik Hellsten and Annika Carlsen

Söndagen den 25.6 kl 11.00 Vid kyrkbacken, Leif-Göte Björklund och Mervi Palmberg

Sunday 25 th of June 11 am Sundayservice, Leif-Göte Björklund and Mervi Palmberg

Under 1.7-6.8 inga egna gudstjänster, vi hänvisar till grannförsamlingarna. Between 1st of July to 6th og August No Sundayservice in our church.

Förlöst till lovsång

Jag har en liten bönebok av David Sandberg. Boken heter ” Mina Böner”. David Sandberg var en bönens människa och en erfaren själavårdare. David Sandbergs böner är till andlig hjälp för dem som vill gå på bönens väg och vill uppleva evigheten i nuet. En av dessa böner heter ” Förlöst till lovsång” från 12.7.1956: ”Jag lovar och prisar Dig, o Jesus, för dessa förbiilande sekunder, då jag njuter av naturens under. I dessa sekunder dricker jag ur Evighetens bägare. Tack, o Gud, att jag får lova Dig med mina känslor och sinnesrörelser! Med allt som Du har skapat i mig! Varför har jag inte tidigare förstått skapelsens lovsång i mig till Skaparens ära! O Herre! Öppna mitt sinne mer och mer för Ditt skaparverk, så att jag lovar Dig med tillbedjan, vördnad, generositet och kärlek! Förvandla mina skuldkänslor till tacksamhetskänslor. Förvandla det som jag ofta varit rädd för till mottaglighet för Din glädje! Lär mig att leva i en förväntansfull inställning till Dina nådegärningar i mig och för mig! Ge mig den förväntansfulla inställning till Dig som psalmisten uttrycker med orden:” Förbida Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja förbida Herren!”

Pingstdagen/ Whit Sunday 4.6

IMG_1677.JPG

4.6 kl 11.00 Gudstjänst med konfirmation och nattvard. Medlemsintagning. Mayvor Wärn-Rancken Musik: Markus Söderström

4th of June 11 am Sundayservice with Holy communion, Mayvor Wärn-Rancken

Music by Marcus Söderström

Gudstjänst/ Sundayservice

IMG_1666.PNG

Söndagen den 28.5 kl 11 Gudstjänst, Mayvor Wärn-Rancken Tema: Vad sjall jag säga om Jesus? 2 Tim 4 Efteråt kyrkkaffe och hemmets välsignelse hos familjen R. Gemensam start frå kyrkan. Har du plats i bilen, meddela Mayvor.

Sunday 28th fo May 11 am Sundayservice Theme: What shall I say about Jesus? 2 Timothy 4 Afterwards churchcoffee and homeblessing at family R's place We start together from the church. If you have room in your car, please call Mayvor.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer