slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Stilla veckan och påsken i Grankulla

På skärtorsdagen firar vi sedermåltid kl. 19 i församlingssalen. Välkommen till en stilla stund med gemenskap runt borden! Monica och Mayvor medverkar.

På långfredagen firar vi gudstjänst i kyrkan kl. 11. Vi får besök av metodisterna i Helsingfors och Tuula Sahlin predikar i gudstjänsten. Mayvor leder gudstjänsten. Efteråt har vi gemenskap vid de dukade borden i församlingssalen.

På påskdagen firar vi Jesu uppståndelse i gudstjänsten kl. 11. Mayvor leder och predikar i gudstjänsten. Det är också dop. Efteråt kyrkkaffe.

Programblad för mars-maj 2016

Programmet för våren finns i bilagan.

Gåvor från Anden, predikan

Predikan 7.2.2016 Tema: gåvor från Anden Joh 3:1-12 1. Andens gåva: pånyttfödelse Jesus talade om för Nikodemos att man behöver bli född på nytt för att komma i Guds rike. Det här är en förvandling som den helige Ande åstadkommer. Biskop Anders Arborelius har sagt:" Han ( Anden) är som en vind som blåser oss i armarna på Jesus."

Gud är Fader, Son och Den helige Ande. Gud blev människa genom Jesus. Fadern visar sin kärlek till oss genom att han gav oss sin son Joh 3:16. Jesus dog för våra synder och erbjuder frälsning åt alla människor genom en andlig nyfödelse-att bli född på nytt. Enligt Rom 8:16 vittnar Anden i oss om att vi är Guds barn. Den helige Ande pekar alltid på Jesus, Anden möjliggör att vi kan uppleva en nära relation till Jesus. Jesus ger en bild av Gud som Fader Joh 14:6,9,10,26. 2. Anden är Hjälparen, vår kompanjon Joh 14:16-17 DHA älskar att påminna om Jesu ord. Anden lämnar oss inte ensamma Joh 14:16 Anden bor i oss Joh 14:17 Anden påminner oss om vad Jesus sagt Joh 14:26 Anden visar vad som är fel Joh 16:8 3. Andens gåva är enhet trots olikheter Apg 2:5-11 Det som Jesus lovade sina lärjungar skedde på pingstdagen.

Tjänster

Tjänster Jesaja 58:6-11, Matt 25:31-40

Jag läste Jesajas text från kapitel 58 som inledningsord i en gudstjänst för fem år sedan. En helt vanlig förmiddagsgudstjänst. Orden började leva för oss och det var som om Gud på ett speciellt sätt ville tala till oss. Vi hade bett i församlingen att Gud skulle visa oss hur vi kunde tjäna i vår omgivning. Detta gjorde att vi startade matutdelning i kyrkan med människor som behövde utrymme för en sådan tjänst. Idag fortsätter denna verksamhet men i andra utrymmen.

Jesus talar också om tjänster i Matteus 25. Han beskriver en syn, då han en gång skall komma tillbaka i sin härlighet med alla sina änglar. Han kommer att döma alla nationer, folk och stammar. Jesus talar också om något som är större än alla nationer, kyrkor eller församlingar. Han talade om Guds rike, som tillhör alla människor, som tror på honom, Rom 8:16. Gud har en större tanke, han tänker stort. Han vill att alla människor lär känna hans kärlek genom sonen Joh 3:16.

Förakta inte små begynnelser

Levande miljö

Fruktträd

Rick Warren skriver i boken ”The Purpose driven church” om hur Gud är intresserad av sin kyrka här på jorden. Kyrkan är Kristi kropp, som skall tjäna Guds syften för världen. Han skriver också att varje församling är stor i Guds ögon. Gud ser potential i varje enskild församling.

Allt levande växer. Trädet växer så att det ger rik frukt. Enligt Markus 4:8 ger skörden trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt tillbaka. Det är naturligt för levande organismer att de växer. Det är så vi skulle vilja se församlingens liv. En levande församling ger god frukt och växer.

Paulus skriver i Kol 2:19: ”...Han som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att de växer som Gud vill.”

Gud har gett oss allt för att vi skall kunna vara en levande församling. Vi tänker kanske olika vad en levande församling är för något. Tillsammans får vi fråga, be och söka efter Guds vilja just för vår församling. Hur kan vi på bästa sätt som församling vara till välsignelse för de människor som är nära oss? Hur vill Gud utrusta oss så att vi kan bli till nytta för vår nästa?

I församlingens verksamhetsplan för

Programblad för jan-feb i bilagan

Jan-Feb mittuppslaget.jpg

Meddela din e-post till grankulla@metodistkyrkan.fi så får du det skickat direkt till dej.

Zimbabwe i fokus

Global Vision 1-2016.jpg

Finlands svenska metodistkyrkas biståndsprojekt Hoppets Hem i Nyadire, Zimbabwe, monitorerades 7-14.12.2015 av Bernt Klockars och Robin Söderholm. Projektet handlar om ett nybygge för det barnhem som byggdes och startades på 1990-talet. Regeringen i Zimbabwe har 2010 ändrat reglerna för barnhem – man vill ha ett mera familjelikt upplägg med 6-10 barn och en vårdare/mamma i varje lägenhet. Det gamla Hoppets hem var mera i internatstil.

Nyadire Mission har gett barnhemmet 11ha mark på bästa odlingsjord som tomt. Nu har vägen till tomten förbättrats med grovt grus, en bro har byggts där regnen normalt spolar bort vägen, området har kringgärdats med ett 3,1 km långt metallstängsel och vattenledning har dragits från det sista huset före barnhemmet. Projektet hade kunnat vara ett steg längre, med grunderna för de två parhusen klara före årsskiftet, men pga brister i kommunikationen och rapporteringen inleds det skedet först efter nyår.

Jul i Betlehemskyrkan

Julkrubba hela

TORDAGEN DEN 24 – JULAFTON

14.00 Julbön Mayvor Wärn-Rancken Musik Pamela Sandström

16.00 Julbön Mayvor Wärn-Rancken Musik Eivor Norrbäck och Freja Ebeling

FREDAGEN DEN 25 – JULDAGEN

7.00 Julotta Hans Växby Musik Eivor Norrbäck

Välkommen!

Verksamhetsplan för 2016

Grankulla svenska metodistförsamling

Verksamhetsplan för 2016 ”Liv i förvandling” Vi vill vara en församling som växer i antal, mognad och i tjänst. Vi vill att människor kommer till personlig tro på Jesus Kristus och växer i sitt lärjungaskap.

Grankulla svenska metodistförsamling vill vara en oas, en plats, för möten med Gud, med varandra och med oss själva. Vi tror på Guds förvandlande kraft i oss själva och andra. Förvandlingen sker genom upprättelsen i Jesus Kristus. Denna upprättelse syns i enskilda människors liv och därmed i världen genom dem. Detta sker genom:

1. Ordet Guds ord, Bibeln, är det centrala i församlingens liv. Vi vill uppmuntra till personlig bibelläsning och annan kristen litteratur så att Gud kan tala till oss. Genom undervisning vill vi ge människorna kunskap om den kristna tron och möjlighet att växa i sin tro på Jesus Kristus.

Vi vill att flera i församlingen deltar i en smågrupp, oasgrupp. I en smågrupp kan man växa i sin kristna tro och utrustas för tjänst. I en oasgrupp får vi stödja och uppmuntra varandra i lärjungaskapet.

Kenyabesök sö 1.11.2015!

12049482_1061239617233977_6516999774382488072_n.jpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer