Pastorns ruta

Du har mejl

IMG_2716.JPG

Du har mejl

Du har mejl ( You’ve got mail) är en romantisk film, som hade premiär i Finland för nästan 20 år sedan. Två människor sänder e-post anonymt till varandra under signatur. De blir förtjusta i varandra då de delar varandras tankar. Joe Fox ( Tom Hanks) är bokhandelsägare i New York. Kathleen Kelly ( Meg Ryan) är ägare till en liten barnbokhandel, som ligger på andra sidan av Den stora bokhandeln. Dessa två mejlar till varandra, utan att veta vem de är på riktigt. Den här filmen berättar om den stora kärleken med förhinder, men slutet blir en ”happy end”. Jag har sett denna film ett par gånger.

Den här världen erbjuder åt oss olika verktyg med vilka vi kan ha kontakt med varandra. Vi kan ha kontakt anonymt via sociala medier och använda signatur. Vi kan ringa, texta eller mötas ansikte mot ansikte. Men vi kan också välja att vara anonyma eller logga ut eller trycka på deletknappen om vi inte mera vill ha kontakt med någon. Vi kan vara uppkopplade dygnet runt om vi vill, och nyheterna från alla världens hörn når oss under några sekunder.

Livet består av vandring, inte stagnation

IMG_2714.JPG

Livet består av vandring, inte stagnation

I sommar deltog jag i en fyra dagars retreat. Vår retreatledare var fader Paul från Malta. Han var en härlig, humoristisk präst. Han hade lätt till skratt och skämtade friskt. Man mådde gott i hans sällskap. Men samtidigt fanns det ett andligt djup i honom, som jag avundades. Han var min andlige handledare på retreaten. En mening etsade sig i mitt minne från retreaten. Han sade på en morgonandakt: ” Livet består av vandring, inte stagnation – då är vi döda.” Jag tänkte att det gäller nog oss som kristna men också våra församlingar. De första kristna kallades för ”Vägens folk” . Vägens folk vandrar med Jesus i vardagen. Jesus, som själv är Vägen, Sanningen och Livet, kallar oss till ” en ny frimodighet i vår tro, en ny tillit till hoppet som bär in i evigheten, en ny ödmjukhet i mötet med våra vänner. En ny insikt att Gud inte är långt ifrån någon enda av oss...”. (https://www.dagen.se/ledare/1.102835). Fader Paul hade upptäckt att Kristus är med i vardagen, i mötet med människor. Gud finns där människor finns. Låt oss be att vi förblir Vägens folk.

Pastor Mayvor

Jesus kallar på dig. Hör du Honom?

WP_20170725_010.jpg

Jesus kallar på dig. Hör du Honom?

Jag har läst många andaktsböcker under årens lopp. Min favorit är andaktsboken: ”Jesus kallar på dig. Hör du Honom?” Andaktsboken är skriven av missionären Sarah Young. Hon hade en egen bönedagbok, dit hon skrev ner sina tankar. En dag bestämde hon sig att bli mer lyhörd vad Jesus ville säga till henne under andaktsstunderna. Hon skrev ner sina tankar från stunderna med Bibelläsning, och det som Jesus talade till henne.

Sommaren kan vara läsningens tid, med rekreation och eftertanke. Jag läser mina favoritförfattares böcker på sommaren. Jag brukar samla en hög böcker som jag sedan läser på sommaren, då jag har mera tid. Men i mina egna andaktsstunder brukar jag läsa ur Sarah Youngs andaktsbok och bibelverserna som hör till den dagens andakt. Det gör jag hela året vinter som sommar.

Jag har hittat ord av uppmuntran och glädje till dagar som varit fyllda av tacksamhet. Jag har också funnit ord av förtröstan och tröst då livet har varit kämpigt och jobbigt.

Vår tid är nu

IMG_1874.JPG

Vår tid är nu En svensk TV-serie heter ” Vår tid är nu”. Jag tycker att den här meningen säger något viktigt om människans tillvaro. Psalmisten skriver i Psalm 90:10 att människan lever 70 eller 80 år, men nuförtiden kan många leva upp till 100 år och mera. Psalmisten menar säkert att människans tid är begränsad och kort ur Guds perspektiv. Det är lätt att glömma bort hur kort livet egentligen är. Igår var jag 20 år, idag är jag 60. Vart gick åren? Människans tid är begränsad men Guds tid är evig. Gud har lagt evigheten i människans hjärta ( Ords 3:11). Vi tänker kanske på evigheten då vi ser en vacker solnedgång, ett vackert landskap eller sitter vid en havsstrand en vacker sommarkväll. Kanske vi frågar då, om det finns något mer bakom allt detta? Hebreerbrevets författare skriver att Jesus är densamme igår, idag och i evighet (Hebr 13:8). Han kom över 2000 år sedan till människor och förvandlade deras liv. Hans första lärjungar gömde sig bakom stängda dörrar efter Jesu korsfästelse. De var rädda.. Han visade sig för dem som uppstånden, och gav dem nytt mod och frid. Jesus kan möta oss på samma sätt.

Vardagshjältar

IMG_1953.JPG

Vardagshjältar Yle Vega gör en serie om vardagens hjältar. Vega vill lyfta fram vanliga människor som gör något utöver det vanliga för andra. Vardagshjältar kan finnas överallt i vår närhet. Vi möter dem på gatan, kanske personen bredvid dig i bussen eller metron är en vardagshjälte. En definition för en vardagshjälte är en person som ställer upp för andra. Ett exempel kan vara någon som hjälper dig att bära en tung resväska till tåget. En vardagshjälte är inte efter en ekonomisk ersättning, ett tack eller ett leende räcker.

Då jag hörde om Yle Vegas program, så tänkte jag på människor i vår församling, men också i många andra församlingar. Jag kan nämna många människor för Yle Vega, som är vardagshjältar i sin omgivning. Det finns många dolda vardagshjältar som aldrig syns eller märks. De följer den barmhärtige samarierns exempel. Jesus säger i Matteus 7:12: ” Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem.” Och Matt 25:40: ” Allt vad ni har gjort mot dessa av mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

Sök Guds ansikte

WP_20170724_005.jpg

Sök Guds ansikte Jag fick en bok till födelsedagsgåva och det har varit min sommarläsning denna sommar. Boken heter ”Sök Guds ansikte” och är skriven av Anders-Petter Sjödin, präst i Svenska kyrkan.

Anders-Petter Sjödin skriver att det är viktigt för oss att söka Guds ansikte. Gud har nämligen vänt sitt ansikte mot oss hela tiden. Varje söndag då vi hör Herrens välsignelse, hör vi hur Herrens ansikte lyser över oss och hur Hans ansikte vänder sig mot oss.

En människas ansikte präglas av olika sinnesstämningar. Det speglar sinnesstämning, attityder, känslor, humör och personlighet. Som ung fick jag veta att jag har ett poker-face, men nuförtiden syns det på mig om jag är sur, arg, glad eller nöjd. Då människan är glad, strålar hennes ansikte och ögon av glädje. Då någon talar och behandlar henne illa, förmedlar ansiktet sorg och ögonen är gråtfärdiga. Man brukar säga att ansiktet är hjärtats spegel.

” Sök Herren”, manar mitt hjärta. Dig, o Herre, söker jag” , skriver David i Psalm 27:8. David upplevde glädje då han sökte Guds ansikte.

Förlöst till lovsång

Jag har en liten bönebok av David Sandberg. Boken heter ” Mina Böner”. David Sandberg var en bönens människa och en erfaren själavårdare. David Sandbergs böner är till andlig hjälp för dem som vill gå på bönens väg och vill uppleva evigheten i nuet. En av dessa böner heter ” Förlöst till lovsång” från 12.7.1956: ”Jag lovar och prisar Dig, o Jesus, för dessa förbiilande sekunder, då jag njuter av naturens under. I dessa sekunder dricker jag ur Evighetens bägare. Tack, o Gud, att jag får lova Dig med mina känslor och sinnesrörelser! Med allt som Du har skapat i mig! Varför har jag inte tidigare förstått skapelsens lovsång i mig till Skaparens ära! O Herre! Öppna mitt sinne mer och mer för Ditt skaparverk, så att jag lovar Dig med tillbedjan, vördnad, generositet och kärlek! Förvandla mina skuldkänslor till tacksamhetskänslor. Förvandla det som jag ofta varit rädd för till mottaglighet för Din glädje! Lär mig att leva i en förväntansfull inställning till Dina nådegärningar i mig och för mig! Ge mig den förväntansfulla inställning till Dig som psalmisten uttrycker med orden:” Förbida Herren, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, ja förbida Herren!”

Upprop till förbön

flagga.jpg

Jag ber er inkommande söndag, Palmsöndag, att be för människorna i Stockholm och Syrien. Be för de sörjande, de skadade och de som känner sig otrygga. Må Kristi kärlek och försoning ha inflytande i människors hjärtan. Franciscus bön är aktuell än idag.

Mayvor Wärn-Rancken, Df Finlands svenska metodistkyrka

Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror, tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar, att sprida ljus, där mörkret ruvar, att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka inte så mycket att bli tröstad som att trösta, inte så mycket att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot, genom att förlåta som vi får förlåtelse, genom att mista vårt liv som vi vinner det.

Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet.

Minnet

Minnet

I skriftskolan läser vi nu under våren Lukasevangeliet. Där skriver författaren Lukas: ”Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare.” 1:1-2 De första lärjungarna mindes vad Jesus sade och gjorde. De mindes deras nattliga samtal med Jesus, sinnesintrycken av hur Jesus bemötte människor och påskens händelser ända fram till uppståndelsen och himmelsfärden. Då Jesus instiftade nattvarden sade han två gånger: ” Gör detta till minne av mig.” Luk 22:14-20. Vi minns inte bara det förflutna utan vi deltar i måltiden, vi står inför korset och hyllar Jesus som den uppståndne Herren. Jesu död och uppståndelse är verklig och närvarande här och nu. I år minns vi också Reformationens 500-årsjubileum, hur Guds ord översattes till folkets språk av Martin Luther. På olika ställen i världen firas detta jubileumsår under rubriken Nåd2017! Betlehemskyrkan firar också sitt 100-årsjubileum den 19.3 och 25.5.2017. Vi får minnas med tacksamhet det förflutna men inte bli kvar där.

Medlemsintagning

IMG_1524.JPG

Söndagen den 5.3 kl 11.00 välkomnar vi nya medlemmar till församlingen. Kontakta pastorn så berättar hon mera om medlemskapet i en metodistförsamling.

Sunday the 5 th of March 11 am we are welcoming new members to our congregation. If you are intrested to be a member, please contact the pastor and she will tell more about a membership in a methodistchurch.

Sunnuntaina 5.3 klo 11.00 otamme vastaan uusia jäseniä seurakuntaamme. Jos olet kiinnostunut jäsenyydesrä ja mitä jäsenyys metodistikirkossa merkitsee, ota yhteyttä pastoriin.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer