Pastorns ruta

Längtan

Predikan.png

Marsmånadens tema är längtan i vår församling. Vi kan längta efter olika saker i livet. Ibland kan vi söka, irra och längta men vii vet inte vad. Då jag var yngre längtade jag till mina gamla hemtrakter och drömde att nån dag jobba och bo där. Jag tycker att det vackraste landskapet är platt utan några kullar och backar. Just nu längtar vi alla att få övergå till det normala. Många av oss har fått uppleva stora förändringar bara inom några veckor.

Längtan i Bibeln Längtan nämns också i Bibeln. Psalm 84:3 talar om längtan: O vad jag längtar ja, jag nästan förgås av iver att få gå in i dina gårdar och komma nära dig. Min kropp och själ jublar inför dig, du den levande Guden.( ur Handbok för livet.)

Många av oss vill komma tillbaka till Betlehemskyrkan och fira gudstjänster där. Författaren till den här psalmen längtar efter gemenskap med Gud. Han vill lämna det pulserande livet runt omkring sig oxh komma nära Gud. I hans fall gällde det för att komma till templet i Jerusalem. Men vad kan vi göra om vi inte har möjlighet att gå i kyrkan? Vi kan möta Gud var och när vi vill för han har öppet 24/7.

När det stormar runt omkring

3880035449694650265_1340877102170_w600_h600.jpg

När det stormar runt omkring… I en barnsång sjunger vi om stormen. I mitten av sången sjunger vi:” Gud är stark när jag är svag, hjälper mig ta nya tag, när det stormar runt omkring.” Vi lever i stormiga tider p.g.a pandemin. Coronaviruset kom in med storm och hela vår tillvaro har förändrats under några veckor.

Maaret Kallio, psykoterapeut och författare, skriver i sin kolumn om att vi är som på en lång flygresa genom en storm. Och att vi alla har en viktig uppgift på denna resa. Vi har hamnat på en flygresa och vi vet inte ens när vi har ridit ut stormen. Vi har begränsade rättigheter under resan, vi kan inte kontrollera denna resa. Men trots begränsningarna innehåller resan också möjligheter. Vi kan påverka vår egen och andras säkerhet genom att ta hänsyn till varandra. Hon skriver också att hänsyn till andra är en viktig egenskap under denna långa resa.

Jesus stillar stormen Läs Markus 4: 35-41. Tänk dig själv in i situationen. Du är en av Jesu lärjungar och sitter i båten med de andra. Hur känns stormen? Hur känns det då vinden och regnet piskar dig i ansiktet? Vad tänker du?

Gudstjänst på många olika sätt

radio.jpg

Idag kan man fira gudstjänst på många olika sätt, t.ex. via Zoom kan vi vara med i Åbo metodistförsamlings gudstjänst eller lyssna på Camilla Klockars live från Vasa. sen via Yles tjänster.

Här är några länkar till Yles utbud av gudstjänster och andakter. TV-gudstjänsten idag 22.3 kommer från Sankta Birgitta kyrka i Nykarleby och är en musikgudstjänst med Mrs. Bighill Singers i Yle Fem kl 12.00. https://svenska.yle.fi/arti…/…/03/20/fira-gudstjanst-med-yle

Vår egen församlings predikan finns på engelska, sätt meddelande så kan du få den till telefonen. Kl 16 pratar biskop Christian Alsted live sin egen sida. Välsignad söndag!

Längtan efter Guds rike

IMG_3963.JPG

Markus 1:14-15

Många människor längtar efter olika saker. Vi kan längta efter sommaren, sol efter regn, en ordentlig vinter. Längtan kan vara andlig. Längtan efter Guds rike kan också finnas i mönniskans liv.

Tiden är inne Guds tid fanns på ett speciellt sätt då Jesus höll sin första, korta predikan då han började predika vid 30- års åldern. Gud hade ett budskap, Guds rike hade kommit nära. Guds tid, kairos, kom med Jesus.

Guds rike är nära Guds rike kom mycket nära människorna genom Jesus. Plötsligt vandrade Guds egen son på jorden. Gud närmade sig människan på ett nytt sätt, på ett konkret sätt.

Omvänd er Jesus kom med budskapet om omvändelse. Det var mer än en korrigering av vissa saker i livet, det var en total omvändelse från något gammalt till något nytt.

Tro på budskapet Vad var kärnan i Jesu budskap? Jesus sade att han har kommit för att ge människorna liv. Detta liv kan levas i en relation med Gud. Gud sände sin son för att korrigera relationen mellan Gud och människa. Bibelns berättelse om syndafallet berättar hur Gud och människan tappade bort kontakten med varandra. Synden skilde människan från Gud. Lögnen kom mellan Gud och människa.

Du omsluter mig på alla sidor

Du omsluter mig på alla sidor(Psalm 139:5)

En dag städade jag i kyrkans kansli. I en bokhylla hittade jag en liten skrift av Bengt Plejel, som handlade om denna bön. Jag vill gärna dela några av hans tankar om den här bönen. ”Jesus bakom mig Jesus bredvid mig Jesus framför mig Jesus över mig Jesus under mig Jesus i mig.” Bengt Plejel skriver om Jesus bakom mig: Jag är ofta rädd, Herre, för mina gårdagar. Där finns nederlaget. Skuldkänslorna. Minnen av att jag gjorde fel. Gjorde bort mig. Fick andra att gråta. Där finns grammofonskivan som spelar upp andra ord och omdömen: ”Du är hopplös. Det blir aldrig något riktigt med dig. Hur kunde du…” Men nu, Herre, vill jag ta dig på orden: Du omsluter mig på alla sidor. Du, Jesus, är bakom mig. Du ställer dig mellan mig och mina nederlag. Du reser ett kors där. Och där får jag lägga ner mitt smutsbyke. Och när jag gör så, ser jag hur du, Jesus, lyfter upp och bär bort alltsammans. Och jag hör din röst: Var vid gott mod, dina synder är förlåtna. Och jag ser hur Du, Jesus, tar min grammofonskiva, den som det gått hack i. Och du krossar den på Golgata klippa.

Gud med oss

IMG_1434.JPG

Gud med oss

”Men Herren ska själv ge er ett tecken. Ett barn ska födas av en ung kvinna! Det barnet ska hon kalla Immanuel, ’Gud med oss’.” Jesaja 7:14 ur Handbok för livet.

Profeten Jesaja förutspådde Jesu födelse 700 år innan Jesus föddes. I namnet Immanuel finns två dimensioner: Gud själv och Gud med oss. Skapelseberättelsen berättar att i början hade de första människorna, Eva och Adam, direkt kontakt med Gud. De umgicks med Honom och pratade med Honom. Men på grund av deras olydnad mot Gud bröts kontakten mellan Gud och dem. Deras olydnad gjorde att alla människor förlorade kontakten med Gud. ”För länge sedan talade Gud, många gånger och på olika sätt, till våra förfäder genom att låta profeterna framföra hans budskap. Men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son.” Hebr 1:1,2a ur Handbok för livet. Gud har hela tiden varit aktiv och tagit initiativ för att nå människan. Gud försökte nå människor på olika sätt, till sist sände Han sin Son, Jesus, till oss. Immanuel är vår räddare, Gud är med oss. Han är inte längre oåtkomlig för oss eller en avlägsen figur i himlen. Genom Guds Son, Jesus, lär vi känna Gud. Immanuel - Gud är med oss varje dag.

En man med stora drömmar

IMG_3518.PNG

En man med stora drömmar Varje höst droppar det i postlådan medborgarinstitutets kursprogram. I boken finns ett stort kursutbud. Kurserna kan handla om förändring eller att förbättra data- eller språkkunskaper. Många som går på språkkurs, drömmer om att kunna tala språket flytande. Andra vill lära sig mera om digivärlden för att klara sig med alla nyheter som kommer. Nehemja var en man som drömde om stora saker. Han blev helt förkrossad då han hörde de dåliga nyheterna från sitt fädernesland. Han grät över att det var så dåligt ställt i Jerusalem. Jerusalems murar var nedrivna och folket apatiska. Murarna hade varit förstörda i 144 år. Då han hörde att murarna var nedrivna, kände han att Gud kallade honom att sätta igång arbetet i Jerusalem för att återuppbygga murarna. Nehemja bad och fastade först. Bönen fick konsekvenser i Nehemjas liv. Han bad om ledigt från sitt jobb och började återuppbygga murarna med folkets hjälp. Han gjorde det inte ensam utan det fanns många med i arbetet med sina gåvor. Det fanns glädje och entusiasm trots motstånd. Det blev en ny början med en mans bön. Muren återuppbyggdes på 52 dagar.

Tacksamhetens stigar

WP_20170723_006.jpg

Jag brukar vandra nästan varje dag på skogsstigar. Jag låter tankarna flyta fritt, men jag brukar också be. På den senaste tiden har jag börjat min bönevandring med att tacka Gud. Jag kallar mina vandringar för tacksamhetens stigar. Psalmisten uppmanar oss: ”Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.” Psalm 92:2-3

Att vara tacksam är inte alltid lätt då man möter motgångar, utmaningar och svårigheter av olika slag. Då är det svårt att vara tacksam eller tacka Gud. Jag tänkte på detta då jag hörde en människa berätta om sitt besök till ett land i Afrika. Människorna där skulle ha haft mycket att klaga över men mitt i stora problem, kunde de tacka för Guds godhet. Hon deltog i en gudstjänst där människorna jublade och tackade Gud för Hans närvaro och godhet. Den här attityden blev en tankeställare för mig. Tackar jag Gud för att Han till sitt väsen är god? Riktar jag mina tankar till allt som är negativt och problematiskt eller kan jag lovsjunga och tacka Gud för hans nåd och trofasthet?

Löften

Många människor brukar ge nyårslöften inför det nya året. Man lovar att träna mer och äta bättre eller gå ner i vikt. Eller att bli en bättre människa, stressa mindre för att ha mer kontakt med släkt och vänner. Det är enkelt att lova, men svårare att hålla löftena. Det är lätt att ge upp om man misslyckas.

Bibeln innehåller många löften som Gud ger till människor. Guds löften visar att han bryr sig om oss i svåra tider men också i vardagens situationer. Här kommer några av Guds löften som vi kan ta till oss inför det kommande året:

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11

”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.”Ps 32:8

”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Ef 2:10

”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.” 5 Mos 31:8

God jul

IMG_3015.JPG

Kära vänner!

God jul och välsignat nytt år! Ett varmt tack för julgåvan.

Pastor Mayvor

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer