Pastorns ruta

Gud med oss

IMG_1434.JPG

Gud med oss

”Men Herren ska själv ge er ett tecken. Ett barn ska födas av en ung kvinna! Det barnet ska hon kalla Immanuel, ’Gud med oss’.” Jesaja 7:14 ur Handbok för livet.

Profeten Jesaja förutspådde Jesu födelse 700 år innan Jesus föddes. I namnet Immanuel finns två dimensioner: Gud själv och Gud med oss. Skapelseberättelsen berättar att i början hade de första människorna, Eva och Adam, direkt kontakt med Gud. De umgicks med Honom och pratade med Honom. Men på grund av deras olydnad mot Gud bröts kontakten mellan Gud och dem. Deras olydnad gjorde att alla människor förlorade kontakten med Gud. ”För länge sedan talade Gud, många gånger och på olika sätt, till våra förfäder genom att låta profeterna framföra hans budskap. Men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son.” Hebr 1:1,2a ur Handbok för livet. Gud har hela tiden varit aktiv och tagit initiativ för att nå människan. Gud försökte nå människor på olika sätt, till sist sände Han sin Son, Jesus, till oss. Immanuel är vår räddare, Gud är med oss. Han är inte längre oåtkomlig för oss eller en avlägsen figur i himlen. Genom Guds Son, Jesus, lär vi känna Gud. Immanuel - Gud är med oss varje dag.

En man med stora drömmar

IMG_3518.PNG

En man med stora drömmar Varje höst droppar det i postlådan medborgarinstitutets kursprogram. I boken finns ett stort kursutbud. Kurserna kan handla om förändring eller att förbättra data- eller språkkunskaper. Många som går på språkkurs, drömmer om att kunna tala språket flytande. Andra vill lära sig mera om digivärlden för att klara sig med alla nyheter som kommer. Nehemja var en man som drömde om stora saker. Han blev helt förkrossad då han hörde de dåliga nyheterna från sitt fädernesland. Han grät över att det var så dåligt ställt i Jerusalem. Jerusalems murar var nedrivna och folket apatiska. Murarna hade varit förstörda i 144 år. Då han hörde att murarna var nedrivna, kände han att Gud kallade honom att sätta igång arbetet i Jerusalem för att återuppbygga murarna. Nehemja bad och fastade först. Bönen fick konsekvenser i Nehemjas liv. Han bad om ledigt från sitt jobb och började återuppbygga murarna med folkets hjälp. Han gjorde det inte ensam utan det fanns många med i arbetet med sina gåvor. Det fanns glädje och entusiasm trots motstånd. Det blev en ny början med en mans bön. Muren återuppbyggdes på 52 dagar.

Tacksamhetens stigar

WP_20170723_006.jpg

Jag brukar vandra nästan varje dag på skogsstigar. Jag låter tankarna flyta fritt, men jag brukar också be. På den senaste tiden har jag börjat min bönevandring med att tacka Gud. Jag kallar mina vandringar för tacksamhetens stigar. Psalmisten uppmanar oss: ”Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.” Psalm 92:2-3

Att vara tacksam är inte alltid lätt då man möter motgångar, utmaningar och svårigheter av olika slag. Då är det svårt att vara tacksam eller tacka Gud. Jag tänkte på detta då jag hörde en människa berätta om sitt besök till ett land i Afrika. Människorna där skulle ha haft mycket att klaga över men mitt i stora problem, kunde de tacka för Guds godhet. Hon deltog i en gudstjänst där människorna jublade och tackade Gud för Hans närvaro och godhet. Den här attityden blev en tankeställare för mig. Tackar jag Gud för att Han till sitt väsen är god? Riktar jag mina tankar till allt som är negativt och problematiskt eller kan jag lovsjunga och tacka Gud för hans nåd och trofasthet?

Löften

Många människor brukar ge nyårslöften inför det nya året. Man lovar att träna mer och äta bättre eller gå ner i vikt. Eller att bli en bättre människa, stressa mindre för att ha mer kontakt med släkt och vänner. Det är enkelt att lova, men svårare att hålla löftena. Det är lätt att ge upp om man misslyckas.

Bibeln innehåller många löften som Gud ger till människor. Guds löften visar att han bryr sig om oss i svåra tider men också i vardagens situationer. Här kommer några av Guds löften som vi kan ta till oss inför det kommande året:

”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11

”Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.”Ps 32:8

”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Ef 2:10

”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.” 5 Mos 31:8

God jul

IMG_3015.JPG

Kära vänner!

God jul och välsignat nytt år! Ett varmt tack för julgåvan.

Pastor Mayvor

Du har mejl

IMG_2716.JPG

Du har mejl

Du har mejl ( You’ve got mail) är en romantisk film, som hade premiär i Finland för nästan 20 år sedan. Två människor sänder e-post anonymt till varandra under signatur. De blir förtjusta i varandra då de delar varandras tankar. Joe Fox ( Tom Hanks) är bokhandelsägare i New York. Kathleen Kelly ( Meg Ryan) är ägare till en liten barnbokhandel, som ligger på andra sidan av Den stora bokhandeln. Dessa två mejlar till varandra, utan att veta vem de är på riktigt. Den här filmen berättar om den stora kärleken med förhinder, men slutet blir en ”happy end”. Jag har sett denna film ett par gånger.

Den här världen erbjuder åt oss olika verktyg med vilka vi kan ha kontakt med varandra. Vi kan ha kontakt anonymt via sociala medier och använda signatur. Vi kan ringa, texta eller mötas ansikte mot ansikte. Men vi kan också välja att vara anonyma eller logga ut eller trycka på deletknappen om vi inte mera vill ha kontakt med någon. Vi kan vara uppkopplade dygnet runt om vi vill, och nyheterna från alla världens hörn når oss under några sekunder.

Livet består av vandring, inte stagnation

IMG_2714.JPG

Livet består av vandring, inte stagnation

I sommar deltog jag i en fyra dagars retreat. Vår retreatledare var fader Paul från Malta. Han var en härlig, humoristisk präst. Han hade lätt till skratt och skämtade friskt. Man mådde gott i hans sällskap. Men samtidigt fanns det ett andligt djup i honom, som jag avundades. Han var min andlige handledare på retreaten. En mening etsade sig i mitt minne från retreaten. Han sade på en morgonandakt: ” Livet består av vandring, inte stagnation – då är vi döda.” Jag tänkte att det gäller nog oss som kristna men också våra församlingar. De första kristna kallades för ”Vägens folk” . Vägens folk vandrar med Jesus i vardagen. Jesus, som själv är Vägen, Sanningen och Livet, kallar oss till ” en ny frimodighet i vår tro, en ny tillit till hoppet som bär in i evigheten, en ny ödmjukhet i mötet med våra vänner. En ny insikt att Gud inte är långt ifrån någon enda av oss...”. (https://www.dagen.se/ledare/1.102835). Fader Paul hade upptäckt att Kristus är med i vardagen, i mötet med människor. Gud finns där människor finns. Låt oss be att vi förblir Vägens folk.

Pastor Mayvor

Jesus kallar på dig. Hör du Honom?

WP_20170725_010.jpg

Jesus kallar på dig. Hör du Honom?

Jag har läst många andaktsböcker under årens lopp. Min favorit är andaktsboken: ”Jesus kallar på dig. Hör du Honom?” Andaktsboken är skriven av missionären Sarah Young. Hon hade en egen bönedagbok, dit hon skrev ner sina tankar. En dag bestämde hon sig att bli mer lyhörd vad Jesus ville säga till henne under andaktsstunderna. Hon skrev ner sina tankar från stunderna med Bibelläsning, och det som Jesus talade till henne.

Sommaren kan vara läsningens tid, med rekreation och eftertanke. Jag läser mina favoritförfattares böcker på sommaren. Jag brukar samla en hög böcker som jag sedan läser på sommaren, då jag har mera tid. Men i mina egna andaktsstunder brukar jag läsa ur Sarah Youngs andaktsbok och bibelverserna som hör till den dagens andakt. Det gör jag hela året vinter som sommar.

Jag har hittat ord av uppmuntran och glädje till dagar som varit fyllda av tacksamhet. Jag har också funnit ord av förtröstan och tröst då livet har varit kämpigt och jobbigt.

Vår tid är nu

IMG_1874.JPG

Vår tid är nu En svensk TV-serie heter ” Vår tid är nu”. Jag tycker att den här meningen säger något viktigt om människans tillvaro. Psalmisten skriver i Psalm 90:10 att människan lever 70 eller 80 år, men nuförtiden kan många leva upp till 100 år och mera. Psalmisten menar säkert att människans tid är begränsad och kort ur Guds perspektiv. Det är lätt att glömma bort hur kort livet egentligen är. Igår var jag 20 år, idag är jag 60. Vart gick åren? Människans tid är begränsad men Guds tid är evig. Gud har lagt evigheten i människans hjärta ( Ords 3:11). Vi tänker kanske på evigheten då vi ser en vacker solnedgång, ett vackert landskap eller sitter vid en havsstrand en vacker sommarkväll. Kanske vi frågar då, om det finns något mer bakom allt detta? Hebreerbrevets författare skriver att Jesus är densamme igår, idag och i evighet (Hebr 13:8). Han kom över 2000 år sedan till människor och förvandlade deras liv. Hans första lärjungar gömde sig bakom stängda dörrar efter Jesu korsfästelse. De var rädda.. Han visade sig för dem som uppstånden, och gav dem nytt mod och frid. Jesus kan möta oss på samma sätt.

Vardagshjältar

IMG_1953.JPG

Vardagshjältar Yle Vega gör en serie om vardagens hjältar. Vega vill lyfta fram vanliga människor som gör något utöver det vanliga för andra. Vardagshjältar kan finnas överallt i vår närhet. Vi möter dem på gatan, kanske personen bredvid dig i bussen eller metron är en vardagshjälte. En definition för en vardagshjälte är en person som ställer upp för andra. Ett exempel kan vara någon som hjälper dig att bära en tung resväska till tåget. En vardagshjälte är inte efter en ekonomisk ersättning, ett tack eller ett leende räcker.

Då jag hörde om Yle Vegas program, så tänkte jag på människor i vår församling, men också i många andra församlingar. Jag kan nämna många människor för Yle Vega, som är vardagshjältar i sin omgivning. Det finns många dolda vardagshjältar som aldrig syns eller märks. De följer den barmhärtige samarierns exempel. Jesus säger i Matteus 7:12: ” Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni göra för dem.” Och Matt 25:40: ” Allt vad ni har gjort mot dessa av mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer