Pastorns ruta

Minnet

Minnet

I skriftskolan läser vi nu under våren Lukasevangeliet. Där skriver författaren Lukas: ”Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare.” 1:1-2 De första lärjungarna mindes vad Jesus sade och gjorde. De mindes deras nattliga samtal med Jesus, sinnesintrycken av hur Jesus bemötte människor och påskens händelser ända fram till uppståndelsen och himmelsfärden. Då Jesus instiftade nattvarden sade han två gånger: ” Gör detta till minne av mig.” Luk 22:14-20. Vi minns inte bara det förflutna utan vi deltar i måltiden, vi står inför korset och hyllar Jesus som den uppståndne Herren. Jesu död och uppståndelse är verklig och närvarande här och nu. I år minns vi också Reformationens 500-årsjubileum, hur Guds ord översattes till folkets språk av Martin Luther. På olika ställen i världen firas detta jubileumsår under rubriken Nåd2017! Betlehemskyrkan firar också sitt 100-årsjubileum den 19.3 och 25.5.2017. Vi får minnas med tacksamhet det förflutna men inte bli kvar där.

Medlemsintagning

IMG_1524.JPG

Söndagen den 5.3 kl 11.00 välkomnar vi nya medlemmar till församlingen. Kontakta pastorn så berättar hon mera om medlemskapet i en metodistförsamling.

Sunday the 5 th of March 11 am we are welcoming new members to our congregation. If you are intrested to be a member, please contact the pastor and she will tell more about a membership in a methodistchurch.

Sunnuntaina 5.3 klo 11.00 otamme vastaan uusia jäseniä seurakuntaamme. Jos olet kiinnostunut jäsenyydesrä ja mitä jäsenyys metodistikirkossa merkitsee, ota yhteyttä pastoriin.

Rosarummets renovering har börjat!

IMG_1473.JPG

Rosarummets renovering i Betlehemskyrkan har börjat. Takbjälkarna byts ut mot nya och arbetet framskrider enligt planerna. Det finns en gammal fuktskada som gör att arbetet blir mera omfattande och dyrare än beräknat, men vi är igång!

Betlehemkirkon roosanvärisen huoneen korjaustyöt ovat alkaneet. Kattopalkit on vaihdettu uusiin ja työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Vanha kosteusvahinko tekee työn kattavammakai ja kalliimmaksi mutta työ on käynnissä!

Identitet

id.jpg

Identitet har med människans jag att göra. Wikipedia definierar identiteten så här: ”Människans identitet är det som definierar den unika människan.

Den kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra. En människas identitet formas under hela livet eftersom den består av många olika egenskaper.”

Församlingsrådet har fått i uppgift att tänka på identitet. Vi har funderat på frågan : vem är jag? Sedan har vi också tänkt på församlingens identitet.

Betlehemskyrkan fyller 100 år 2017. Vi vill därför fundera på följande frågor. 1. Var har vi varit? 2. Var är vi nu? 3. Vart vill vi gå? 4. Hur kommer vi dit? 5. Hur vet vi att vi är framme?

Vi kom fram till följande tankar i vår uppgift: Guds rike är en levande organism som får sin näring från gemenskapen.

Guds rike aktiveras genom relationer. Vad är din värld dit du är kallad? Om du inte hittat din identitet hittar du inte heller din plats i den här världen. Det du gör och det du säger skapar en bild av dig själv.

Vems fantasi förverkligar du? 1 Mosebok 1:31 Vad betyder det att leva ur Kristi närvaro? Det betyder att älska sig själv.

Guds rustning

image.jpeg

Guds rustning Ef 6 The armour of God

1. Soldatens skyddsutrustning i kamp. Syftet var att skydda.. A soldiers outfit when he was in war. The purpose was to protect.

2. Ta på er Guds rustning. V 11-12 Varför? Put on the whole armour of God. Why?

3. Frälsningens hjälm v 17. Skyddar våra tankar och vårt sinne i Jesus Kristus. The helmet of the salvation protects our thoughts and our mind in Jesus Christ.

4. Pansar v 14. Skyddar vårt hjärta där känslor, självkänsla och trygghet upplevs. Gud står alltid på vår sida för han sände Jesus till oss. Breastplate protects our hearts where we feel emotions, self-esteem and security. God is always on our side because he sent Jesus to us.

5. Sköld v 16. Skyddar oss mot ”brinnande pilar”. Gud påminner oss om att Jesus har segrat. The shield protects us against ”flaming arrows”. God reminds us that Jesus have won.

6. Andens svärd v 17 hjälper oss att lita på att Guds ord är sanningen. The sword of the Spirit helps us to trust in the word of God.

7. Bälte v 14 står för sanningen. The belt is the truth of God.

8. Villighetens skor v 15. Gud motiverar oss att berätta om goda nyheter Joh 3:16.

Ett liv i kärlek

image.jpeg

Ett liv i kärlek A life in the love of God Efesierbrevet 5

1. Ta Gud till föredöme, Imitate God like his children Ef 5:1

2. Lev i kärlek, Live in love Ef 5:2, Fil 2:3-5

3. En livsstil av kärlek. Det betyder ödmjukhet och att vi ser realistiskt på oss själva. Gud har räddat oss och vi är hans älskade barn genom Jesus. Gud vill använda oss för att sprida hans kärlek.

A lifestyle in love. It is about humality, to have a realistic view. God has saved us and we are his beloved children because of Jesus. He wants to use us to spread his love.

4. Älskar du mig? Do you love me? Joh 21:15-19 Vad svarar vi? What do we answer?

Tack och förbön

Tack och förbön Efesierbrevet 1 Thanksgiving and prayers Ephensians 1

Bakgrund-Background

-Paulus grundade församlingen i Efesos ca 53 e.Kr Apg 19:1-20. Efesos var en viktig handelsstad i provinsen Asien( Nuvarande Turkiet) Paulus skrev brevet från Rom år 60 e.Kr då han satt i fängelse Paul started this congregation about 53 A.D Acts 10:1-20. Ephesos was an important tradecenter. Paul wrote this letter from Rome 60 A.D when he was in prison.

Tankens frihet-A freedom in mind

Anne Franks dagbok berättar om en ung judisk flicka och om hennes liv under kriget hur familjen levde gömd flera år för nazister. Hon var intresserad av historia, filmstjärnor, grekisk mytologi och hon tyckte om att skriva. Hon tyckte också om djur. Trots den verklighet hon levde i, fanns hennes tankar utanför gömstället, utanför husets väggar. Hennes tankar var i frihet. Hennes verklighet var annanstans.

Guds rike inom er

Guds rike är inom er Luk 17:20-21, MW-R

Ordet Guds rike används i Matteus, Markus och Lukas över 100 gånger. Det grekiska ordet basileia tou theou betyder Guds herravälde ( basileia betyder också herravälde). Guds rike-tanken var således viktig för Jesus, han hade en vision om Guds rike.

Vision om Guds rike Markus 1:15: Nu är Guds tid, Guds rike är här och nu. Jesus visste att Han var sänd från Gud för att berätta det glada budskapet om Guds räddningsplan. Guds rike bryter fram med Jesus. Där Jesus finns, där är Guds rike närvarande. Detta var Jesu vision om Guds rike: Luk 4:18-19. Följderna av Guds rikes verksamhet ser vi i Jesu svar till Johannes Döparen i Luk 7:18-28. Jesu vision om Gud rike är verkligt: människor helas, döda väcks upp, de blinda får sin syn, döva hör osv. Guds rike finns där Jesu herravälde finns, det är Jesu frälsande och helande närvaro i människornas liv.

Guds rike inom er I Mk 1:15 uppmanar Jesus sina lyssnare att omvända sig och tro det glada budskapet. Rom 10:9-13 Guds rike inom er handlar om att bekänna Jesus som sin herre och ställa sig under Hans herravälde. Guds herravälde råder där Jesus får vara herre.

Guds rikes ambassadör

Levande miljö

Fruktträd

Rick Warren skriver i boken ”The Purpose driven church” om hur Gud är intresserad av sin kyrka här på jorden. Kyrkan är Kristi kropp, som skall tjäna Guds syften för världen. Han skriver också att varje församling är stor i Guds ögon. Gud ser potential i varje enskild församling.

Allt levande växer. Trädet växer så att det ger rik frukt. Enligt Markus 4:8 ger skörden trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt tillbaka. Det är naturligt för levande organismer att de växer. Det är så vi skulle vilja se församlingens liv. En levande församling ger god frukt och växer.

Paulus skriver i Kol 2:19: ”...Han som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att de växer som Gud vill.”

Gud har gett oss allt för att vi skall kunna vara en levande församling. Vi tänker kanske olika vad en levande församling är för något. Tillsammans får vi fråga, be och söka efter Guds vilja just för vår församling. Hur kan vi på bästa sätt som församling vara till välsignelse för de människor som är nära oss? Hur vill Gud utrusta oss så att vi kan bli till nytta för vår nästa?

I församlingens verksamhetsplan för

Fridfull Jul och ett välsignat år 2015 !

lykta

Av Gösta Söderström

Jag vill av hela mitt hjärta tacka er alla för det gångna året. Vi har tillsammans sett och mött både sorg och glädje, svåra utmaningar men också inspirerande och uppmuntrande tillfällen. Så är det att ”leva församling”. Jag tycker att vi har en bra och djup gemenskap och det känns som att vi drar åt samma håll, fast vi är så olika. Just brokigheten tycker jag är en rikedom. Den skapar en positiv spänning i allt som händer och görs.

Det finns såklart mycket att förbättra, men vi är på väg och många med mig känner ett behov av att växa, utvecklas och användas i församlingen. Bilden av församlingen som ett växthus tilltalar mig. Speciellt med tanke på att plantorna skall flyttas ut från växthuset och omplanteras någon annanstans. För det är ju huvudsyftet med allt församlingsarbete!

Det ger alltid kraft att få möta er alla, både församlingsmedlemmar och vänner och nu vill jag önska er det bästa av allt; Guds rika välsignelse till alla!

PASTOR GÖSTA

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer