Pastorns ruta

Levande stenar

Levande stenar

LEVANDE

Petrus talar om levande stenar. Det är inte naturligt att kalla stenar för levande, men när Petrus beskriver det han kallar för ett andligt husbygge, en församling, då börjar väggar och tak leva. Jesus är "den levande stenen" och vi får vara "levande stenar i ett andligt husbygge".

Ingen kan vara mer levande än Kristus. Petrus visste vad han talade om. Han kände Jesus och var fullkomligt övertygad om att Jesus hade uppstått. Ingen kan vara mer levande än den som har levat och dött och uppstått.

LEVANDE GENOM KRISTUS

Att förlora kontakten med livskällan leder till andlig död. Människans situation är allvarlig, men samtidigt hoppfull. Det finns en väg från död till liv: "Ni var döda genom era överträdelser och synder ... MEN Gud som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus ... ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det (Ef 2:1,4,5, 8).

Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus! Kristen tro uttryckt i en enda mening!

RELATIONER

Relationer.JPG

Själva ordet antyder att det handlar om att höra ihop med någon, att finnas med i en större helhet. Vikten av goda relationer betonas på många håll i samhället i dag. Vi måste kunna fungera tillsammans! Lätt sagt men inte alltid så lätt gjort. Nästan alla kämpar, åtminstone tidvis, med någon relation.

I en församling är det inte heller självklart att relationerna alltid är så varma och välfungerande - vi är ju bara vanliga människor. Vår vision i församlingen för det kommande verksamhetsåret är att bygga relationer, att fördjupa dem - uppåt, inåt och utåt. Vår dröm och strävan är att församlingen skall bli en oas till förnyelse för människor.

Men relationer har inte bara med vårt förhållande till människor att göra. Livets djupaste mening och vår sanna identitet finns i vår relation till Gud, vår Skapare och vår Fader. För en del är den relationen nästan självklar, medan den för andra upplevs svåråtkomlig. Jag hoppas att vi skall få ett fint år i församlingen och att det som vi antog som vår vision i våras blir verklighet:

VISIONEN

På församlingskonferensen den 4 maj fastställde vi församlingens vision. Nu får vi be och arbeta för att visionen steg för steg förverkligas, till välsignelse för många både i och utanför församlingen.

* Vi vill i vår församling bygga RELATIONER. Vi vill fokusera på Gud, människorna och gemenskapen i församlingen. Jesus Kristus är grunden och människorna är byggstenarna i församlingsbygget. Jesus säger:”Jag skall bygga min församling”. Församlingen är hans verk!

* Vi vill att våra relationer i församlingen fördjupas i alla riktningar; uppåt, inåt och utåt. Vi vill att församlingen skall vara rotad i Kristus och leva i ständig tillväxt och helgelse. Vi vill att gemenskapen i församlingen skall bli mera öppen och djup och att brokigheten skall ses som en rikedom. Vi vill att församlingen skall rikta sig mera utåt i sitt sätt att leva och verka, att vårt vittnesbörd blir tydligare och att vi blir en ”brobyggarkyrka”.

* Vi vill att församlingen skall vara en OAS tillförnyelse.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer