Pastorns ruta

Gemenskap

Gem.JPG

”Att gå genom livet och underskatta sig själv, är som att köra bil med handbromsen åtdragen.” Maxwell Maltz

Ett grundläggande mänskligt behov. Något vi längtar efter. Att kunna ge och ta emot. Att bli bekräftad. Att göra saker tillsammans. Delaktighet. Vänskap.

Det finns många uttryck för samma sak. Det viktigaste är inte ord och uttryck men hur gemenskapen fungerar i det verkliga livet hemma, på arbetet, i skolan eller i församlingen. Problemet är att vi längtar efter gemenskap samtidigt som vi ofta vill köra vårt eget race och vara oberoende av andra så långt det är möjligt. Individualism och gemenskap är varandras motpoler. Vi märker det så tydligt i dagens samhälle. Vi möter människor, lyssnar till en massa åsikter, tar in all möjlig information och kunskap men har ändå oerhört svårt att nå varandra. Många pratar men få lyssnar.

Förväntan och förtroende

j0436345.png

Vi har förväntningar i livet och de varierar beroende på vår ålder och livssituation och andra omständigheter. Under hela livet är det förväntningarna som driver oss framåt, en längtan efter förändring. Vi vill att nya saker ska inträffa i vårt liv - och visst är allt detta ett hälsotecken. Inför julen finns det också förväntningar. Inte bara hos barnen utan också hos oss vuxna barn. Vi har olika tankar och förväntningar om hur vi önskar att julen ska vara.

Våra förväntningar rör sig på olika djup. Det handlar om helt vardagliga saker, men också om en djupare förväntan om förändringar i livet. Jag tror att det här var viktigt hos de människor som var med i Hosianna-ropen. De hade en allvarlig och djup längtan efter förändring. De hade farit illa av ockupationsmakten. De upplevde sig som slavar under de romerska härskarna och de pendlade mellan hopp och förtvivlan, men det var någonting eller rättare sagt någon, och vi vet vem, som gjorde att ett nytt hopp vaknade till liv.

EN OAS I ÖKNEN

brunnteckning.

Joh. 4:4–30, 39–42

Kvinnan som trodde sig vara var på väg till en brunn, kom i själva verket till en oas, där hon på en liten stund upplevde en genomgripande förvandling. Allt blev nytt och annorlunda. Jesusmötet blev en oas som gav henne precis det hon längtat efter länge. Inte att undra på att hon sprang in i staden och berättade om Jesus för alla.

Oasvisionen innebär längtan, bön och arbete! Vi vill, och framför allt tror vi att Gud vill, att församlingen, vår församling, skall bli en oasförsamling.

Vi tror att närheten till Gud är som en oas och att en församling som kommer till Gud blir en oasförsamling. En människa som kommer till honom kan bli en oasmänniska.

Och hur ser en sådan ut? En människa som längtar efter mer av Gud och samtidigt brinner av iver att få göra mera för Gud! ”Är någon törstig så kom till mej och drick! Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten” (Joh. 7:37–38). I Jesajas profetior finns visionen för Guds folk tydlig: ”Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar” (Jes. 58:6–11).

Levande stenar

Levande stenar

LEVANDE

Petrus talar om levande stenar. Det är inte naturligt att kalla stenar för levande, men när Petrus beskriver det han kallar för ett andligt husbygge, en församling, då börjar väggar och tak leva. Jesus är "den levande stenen" och vi får vara "levande stenar i ett andligt husbygge".

Ingen kan vara mer levande än Kristus. Petrus visste vad han talade om. Han kände Jesus och var fullkomligt övertygad om att Jesus hade uppstått. Ingen kan vara mer levande än den som har levat och dött och uppstått.

LEVANDE GENOM KRISTUS

Att förlora kontakten med livskällan leder till andlig död. Människans situation är allvarlig, men samtidigt hoppfull. Det finns en väg från död till liv: "Ni var döda genom era överträdelser och synder ... MEN Gud som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus ... ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det (Ef 2:1,4,5, 8).

Gud har gjort oss levande tillsammans med Kristus! Kristen tro uttryckt i en enda mening!

RELATIONER

Relationer.JPG

Själva ordet antyder att det handlar om att höra ihop med någon, att finnas med i en större helhet. Vikten av goda relationer betonas på många håll i samhället i dag. Vi måste kunna fungera tillsammans! Lätt sagt men inte alltid så lätt gjort. Nästan alla kämpar, åtminstone tidvis, med någon relation.

I en församling är det inte heller självklart att relationerna alltid är så varma och välfungerande - vi är ju bara vanliga människor. Vår vision i församlingen för det kommande verksamhetsåret är att bygga relationer, att fördjupa dem - uppåt, inåt och utåt. Vår dröm och strävan är att församlingen skall bli en oas till förnyelse för människor.

Men relationer har inte bara med vårt förhållande till människor att göra. Livets djupaste mening och vår sanna identitet finns i vår relation till Gud, vår Skapare och vår Fader. För en del är den relationen nästan självklar, medan den för andra upplevs svåråtkomlig. Jag hoppas att vi skall få ett fint år i församlingen och att det som vi antog som vår vision i våras blir verklighet:

VISIONEN

På församlingskonferensen den 4 maj fastställde vi församlingens vision. Nu får vi be och arbeta för att visionen steg för steg förverkligas, till välsignelse för många både i och utanför församlingen.

* Vi vill i vår församling bygga RELATIONER. Vi vill fokusera på Gud, människorna och gemenskapen i församlingen. Jesus Kristus är grunden och människorna är byggstenarna i församlingsbygget. Jesus säger:”Jag skall bygga min församling”. Församlingen är hans verk!

* Vi vill att våra relationer i församlingen fördjupas i alla riktningar; uppåt, inåt och utåt. Vi vill att församlingen skall vara rotad i Kristus och leva i ständig tillväxt och helgelse. Vi vill att gemenskapen i församlingen skall bli mera öppen och djup och att brokigheten skall ses som en rikedom. Vi vill att församlingen skall rikta sig mera utåt i sitt sätt att leva och verka, att vårt vittnesbörd blir tydligare och att vi blir en ”brobyggarkyrka”.

* Vi vill att församlingen skall vara en OAS tillförnyelse.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer