JESUS KRISTUS ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Vill du lära känna Honom? Vill du upptäcka mer av det kristna livet? Välkommen att växa tillsammans med oss i församlingen!

Vår kyrkobyggnad kallas Betlehemskyrkan och finns i hörnet av Kyrkovägen och Bolagsvägen. Vi är en medelstor finlandssvensk frikyrkoförsamling som samlas till gudstjänst varje söndag och till olika smågrupper i veckorna.

Medlemskap
Medlem i en metodistförsamling blir man genom att bekänna sin tro på Jesus Kristus. Det sker genom att man svarar ja på de s.k. medlemsfrågorna, som är fem till antalet:
1. Bekänner du inför Gud och denna församling det nya förbund som ditt dop innebär?
2. Bekänner du Jesus Kristus som din Frälsare och Herre och är du redo att visa honom tro och lydnad som medborgare i Guds rike?
3. Bekänner du den kristna tron sådan den getts oss i Gamla och Nya testamentets skrifter?
4. Vill du med Guds hjälp leva ett kristet liv och alltid förbli en trogen medlem av Kristi kyrka?
5. Vill du vara metodistkyrkan trogen och stödja den med dina förböner, din närvaro, dina gåvor och din tjänst?

I de fyra första frågorna är det fråga om en personlig bekännelse och överlåtelse till Gud. Genom femte frågan visar man att man vill vara med och bära ansvar för församlingen.

Ta gärna kontakt, eller kom in och hälsa på!

GUDSTJÄNTER Söndagar kl.11, ibland 12. Söndagsskola ca varannan eller var tredje vecka, kontakta kansliet grankulla.metodistforsamling@gmail.com så får du bli med i vår whatsapp-grupp för söndagsskolan.

KOM MED I EN OASGRUPP! Oas till nytt liv Ordet - Anden - Samhället. En bönegrupp samlas varje vecka på måndagar kl 10.00-11.00. Varje vecka samlas vi per Zoom och ibland även i Betlehemskyrkan, Bolagsv. 33 och. Kolla kalendern för att veta exakt. Kontakta kansliet grankulla.metodistforsamling@gmail.com så får du Zoomlänken. 

BIBELSITSEN är en smågrupp för bibelstudier i fråge- och samtalsform. Deltagarna hamnar att själva svara på frågor som rör texten vi samtalar om. Vi lär oss genom egna insikter och aha-upplevelser och man kommer ihåg den egna insikten också då andras predikningar och bibeltimmar för länge sedan fallit i glömska. Det behövs inga förhandskunskaper, men om man vill förbereda sig innan en Bibelsits, får man texten och frågorna på förhand.

När man samtalar om bibeltexter föds en alldeles speciell gemenskap mellan människor, därför att Jesus själv är närvarande i sitt Ord. Kom också du med på Bibelsitsarna, som i regel hålls 1 gång per månad i församlingens utrymmen.

Som ledare fungerar Monica Wiik, som gärna berättar mera om Bibelsitsarna. Tel. 040 568 7177, mewiik@live.com

Välkommen med i församlingsgemenskapen!

Gilla oss på Facebook: Betlehemskyrkan - Grankulla svenska metodistförsamling

PASTOR: Pastor Andreas Forsbäck tfn 050-309 5245
andreas.forsback(at)metodistkyrkan.fi
Det finns möjlighet till samtal och bön. Boka tid via telefon eller e-post.

LOKALPASTOR: Marjan Roayaii (multikulturellt arbete)
marjan.roayaii(at)metodistkyrkan.fi tfn 045-118 1149

KANSLITIDER: Kansliet är öppet i regel på måndagar kl. 11-13 (tidvis på distans).

BOKFÖRARE: Catarina Ekman-Niemi-Kaija tfn 045 137 8492
E-post:  grankulla.metodistforsamling@gmail.com

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE: Monica Wiik tfn 

Hyr kyrkan!
Betlehemskyrkan har flera utrymmen för små och stora grupper, kalas eller fester som vi har möjlighet att hyra ut när de är lediga dagtid, kvällar och veckoslut. För priser och mer information kontakta Cata Ekman-Niemi-Kaija, tel. 040 580 3630 eller grankulla.metodistforsamling(at)gmail.com. Mer info här 
Adress: Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla tfn 045 137 8492

Församlingens konto IBAN: FI71 4055 2950 0033 37. Bic: HEL FIHH Använd referens eller meddelande vid inbetalningar:

Månatliga gåvor: 1232. Årsavgift (25e) 7702 (barn, stud., arb.lösa 12,50e). Mångkulturellt arbete: 1245. Diakoni/ Granikassen 5500. Reparationer: se kontonummer nedan. Övriga inbetalningar: skriv meddelande

Reparationskontot/ insamlingskonto IBAN:FI43 4055 0012 4202 42, referens 1009 för reparationer. Övriga inbetalningar: skriv meddelande

Alla betalningar: MobilePay nummer: 76942

Ekonomi
Den lokala församlingen äger själv sin kyrka, pastorsbostad och eventuell annan byggnad. Genom frivilliga gåvor ansvarar medlemmarna för församlingens ekonomi. Det finns ingen kyrkoskatt och inte heller några uppgifter om vad var och en ger till församlingen. Församlingar med större ekonomiska möjligheter kan ge pengar till en gemensam kyrkokassa. Den i sin tur hjälper de mindre församlingarna med bl.a. pastorslöner.