JESUS KRISTUS ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Vill du lära känna Honom? Vill du upptäcka mer av det kristna livet? Välkommen att växa tillsammans med oss i församlingen!

Vår kyrkobyggnad kallas Betlehemskyrkan och finns i hörnet av Kyrkovägen och Bolagsvägen. Vi är en medelstor finlandssvensk frikyrkoförsamling som samlas till gudstjänst varje söndag och till olika smågrupper i veckorna.

Medlemskap
Medlem i en metodistförsamling blir man genom att bekänna sin tro på Jesus Kristus. Det sker genom att man svarar ja på de s.k. medlemsfrågorna, som är fem till antalet:
1. Bekänner du inför Gud och denna församling det nya förbund som ditt dop innebär?
2. Bekänner du Jesus Kristus som din Frälsare och Herre och är du redo att visa honom tro och lydnad som medborgare i Guds rike?
3. Bekänner du den kristna tron sådan den getts oss i Gamla och Nya testamentets skrifter?
4. Vill du med Guds hjälp leva ett kristet liv och alltid förbli en trogen medlem av Kristi kyrka?
5. Vill du vara metodistkyrkan trogen och stödja den med dina förböner, din närvaro, dina gåvor och din tjänst?

I de fyra första frågorna är det fråga om en personlig bekännelse och överlåtelse till Gud. Genom femte frågan visar man att man vill vara med och bära ansvar för församlingen.

Ta gärna kontakt, eller kom in och hälsa på!

 

GUDSTJÄNTER Söndagar kl.11, ibland 12. Söndagsskola ca varannan eller var tredje vecka.

CASATRÄFF för pensionärer och daglediga (i Casa Senioris gillestuga, Bolagsv. 31) måndagar kl. 14

KOM MED I EN OASGRUPP! Oas till nytt liv Ordet - Anden - Samhället. En bönegrupp samlas i Betlehemskyrkan, Bolagsv. 33 eller per Zoom i regel på måndagar kl 10.00-11.00. Välkommen med!

BARNGRUPPEN samlas på tisdagar kl.13.30-14.45. Gruppen är nu full, men meddela kansliet om det finns intresse att ställa sig i kö.

KONTAKTUPPGIFTER: Adress: Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla

Gilla oss på Facebook: Betlehemskyrkan - Grankulla svenska metodistförsamling

PASTOR: Monica Lundgren, tfn 045 137 8492, 040 086 8235. E-post: monica.lundgren@metodistkyrkan.fi Det finns möjlighet till samtal och bön. Boka tid via telefon eller e-post.

KANSLITIDER: Kansliet är öppet i regel på måndagar kl. 11-13 (tidvis på distans).

BOKFÖRARE: Catarina Ekman-Niemi-Kaija E-post: grankulla@metodistkyrkan.fi

FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE: Johanna Cedergren tfn 050 591 6776

Betlehemskyrkan har flera utrymmen för små och stora grupper som vi har möjlighet att hyra ut när de är lediga dagtid, kvällar och veckoslut. För priser och mer information kontakta Cata Ekman-Niemi-Kaija, tel. 040 580 3630 eller grankulla(at)metodistkyrkan.fi. Mer info här: http://www.grankulla.metodistkyrkan.fi/node/580

Församlingens konto IBAN: FI71 4055 2950 0033 37. Bic: HEL FIHH Använd referens eller meddelande vid inbetalningar:

Månatliga gåvor: 1232. Årsavgift (25e) 7702 (barn, stud., arb.lösa 12,50e). Mångkulturellt arbete: 1245. Diakoni/ Granikassen 5500. Reparationer: se kontonummer nedan. Övriga inbetalningar: skriv meddelande

Reparationskontot/ insamlingskonto IBAN:FI43 4055 0012 4202 42, referens 1009 för reparationer. Övriga inbetalningar: skriv meddelande

Alla betalningar: MobilePay nummer: 76942

Ekonomi
Den lokala församlingen äger själv sin kyrka, pastorsbostad och eventuell annan byggnad. Genom frivilliga gåvor ansvarar medlemmarna för församlingens ekonomi. Det finns ingen kyrkoskatt och inte heller några uppgifter om vad var och en ger till församlingen. Församlingar med större ekonomiska möjligheter kan ge pengar till en gemensam kyrkokassa. Den i sin tur hjälper de mindre församlingarna med bl.a. pastorslöner.