JESUS KRISTUS ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Vill du lära känna Honom? Vill du upptäcka mer av det kristna livet? Välkommen att växa tillsammans med oss i församlingen!

Vår kyrkobyggnad kallas Betlehemskyrkan och finns i hörnet av Kyrkovägen och Bolagsvägen. Vi är en medelstor finlandssvensk frikyrkoförsamling som samlas till gudstjänst varje söndag och till olika smågrupper i veckorna.

Ta gärna kontakt, eller kom in och hälsa på!

GUDSTJÄNTER söndagar kl.11. Söndagsskola ca varannan eller var tredje vecka.

KOM MED I EN OASGRUPP! Oas till nytt liv Ordet - Anden - Samhället. En bönegrupp samlas i Betlehemskyrkan, Bolagsv. 33 eller per Zoom i regel på måndagar kl 10-11. Skriv kansliet för Zoomlänken: grankulla.metodistforsamling@gmail.com. Välkommen med!

KONTAKTUPPGIFTER Adress: Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla
Vill du ha programbladet per e-post? Kontakta kansliet; grankulla@metodistkyrkan.fi

PASTOR: Andreas Forsbäck, tfn 050 3095 245
E-post: andreas.forsback(at)metodistkyrkan.fi
Det finns möjlighet till samtal och bön. Boka tid via telefon eller e-post.

LOKALPASTOR: Marjan Roayaii, tfn 0451181149
E-post: marjan.roayaii(at)metodistkyrkan.fi (ansvarar för det mångkulturella arbetet)

Gilla oss på Facebook: Betlehemskyrkan - Grankulla svenska metodistförsamling

HISTORIA:
Betlehemskyrkan i Grankulla invigdes den 10 juni 1917, tack vare insamlade pengar. Arkitekt var Atte Willberg och byggmästare Emil Lindstedt. På samma tomt finns ett barnhem som grundades 1912 av metodistpastor Karl Hurtig från Helsingfors. Kyrkan är en av stadens äldsta offentliga byggnader vid sidan av stationshuset, samskolan (nuvarande ungdomsgården) och Kauniala (Bad Grankulla).

Betlehemskyrkan 100 år: 80 000 tegel blev kyrka, artikel i Vi i Grankulla (nr 2, 2017) av Tom Sandström.

Metodistkyrkans hemsida hittar du här.