JESUS KRISTUS ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Vill du lära känna Honom? Vill du upptäcka mer av det kristna livet? Välkommen att växa tillsammans med oss i församlingen!

Vår kyrkobyggnad kallas Betlehemskyrkan och finns i hörnet av Kyrkovägen och Bolagsvägen. Vi är en medelstor finlandssvensk frikyrkoförsamling som samlas till gudstjänst varje söndag och till olika smågrupper i veckorna.

Ta gärna kontakt, eller kom in och hälsa på!

GUDSTJÄNTER söndagar kl.11, ibland 12. Söndagsskola ca varannan eller var tredje vecka.

CASATRÄFF för pensionärer och daglediga (i Casa Senioris gillestuga, Bolagsv. 31) måndagar kl. 14

KOM MED I EN OASGRUPP! Oas till nytt liv Ordet - Anden - Samhället. En bönegrupp samlas i Betlehemskyrkan, Bolagsv. 33 eller per Zoom i regel på måndagar kl 10.15-11.15. Välkommen med!

BARNGRUPPEN samlas på onsdagar kl.13.30-14.45. Gruppen är nu full, men meddela kansliet om det finns intresse att ställa sig i kö.

KONTAKTUPPGIFTER Adress: Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla
Vill du ha programbladet per e-post? Kontakta kansliet; grankulla@metodistkyrkan.fi

PASTOR: Monica Lundgren, tfn 045 137 8492, 040 086 8235
E-post: grankulla@metodistkyrkan.fi Det finns möjlighet till samtal och bön. Boka tid via telefon eller e-post.

Gilla oss på Facebook: Betlehemskyrkan - Grankulla svenska metodistförsamling

HISTORIA:
Betlehemskyrkan i Grankulla invigdes den 10 juni 1917, tack vare insamlade pengar. Arkitekt var Atte Willberg och byggmästare Emil Lindstedt. På samma tomt finns ett barnhem som grundades 1912 av metodistpastor Karl Hurtig från Helsingfors. Kyrkan är en av stadens äldsta offentliga byggnader vid sidan av stationshuset, samskolan (nuvarande ungdomsgården) och Kauniala (Bad Grankulla).

Betlehemskyrkan 100 år: 80 000 tegel blev kyrka, artikel i Vi i Grankulla (nr 2, 2017) av Tom Sandström.

Metodistkyrkans hemsida hittar du här.