Förnyelsegudstjänst med nattvard, M Lundgren.

01 Januari 2023 kl. 11.00–12.00
Gud håller fast vid oss - låt oss också hålla fast vid Gud. Efter gudstjänsten kyrkkaffe.