Förnyelsegudstjänst med nattvard, M Lundgren.

01.01.2023 kl. 11.00 – 12.00
Gud håller fast vid oss - låt oss också hålla fast vid Gud. Efter gudstjänsten kyrkkaffe.