Programblad januari 2023

08.01.2023 kl. 11.00 – 29.01.2023 kl. 14.11

Programbladet

Söndag 8.1 kl. 11 Gudstjänst. M. Lundgren. Offer för missionen bland barn i Zimbabwe.

Måndag 9.1 kl. 10 Bönegruppen inleder terminen i kyrkan

Måndag 9.1 kl. 14 Casaträffen inleder terminen

Söndag 15.1 kl. 11 Gudstjänst med meditation. M. Lundgren. Musik: Freja Ebeling

Tisdag 17.1 kl. 14 Uppföljningssamtal om basaren. Städning i källaren.

Onsdag 18.1 kl. 18 Bön under ekumeniska böneveckan. Gör det goda, sträva efter rättvisa

Söndag 22.1 kl. 11 Gudstjänst. M. Roayaii, Monica Wiik.

Torsdag 26.1 kl. 19 Bibelsits. Monica Wiik

Söndag 29.1 kl. 11 Kyrklunch med andakt

Bönegruppen samlas varje måndag kl. 10 i kyrkan.

Casaträffen hålls i Casa Senioris gillestuga varje måndag kl. 14-15. Vi dricker kaffe och diskuterar något aktuellt tema eller bara trivs tillsammans.