Kyrklunch. Andakt av Monica Lundgren.

29.01.2023 kl. 11.00 – 12.30
Frivillig avgift.

Plats
Betlehemskyrkan