Gudstjänst med nattvard. M. Lundgren.

05.02.2023 kl. 11.00 – 15.12
Musik: Eivor Norrbäck. Offer för församlingsplantering och -utveckling. Efteråt kyrkkaffe.