Gudstjänst med nattvard. M. Lundgren.

05 Februari 2023 kl. 11.00–15.12
Musik: Eivor Norrbäck. Offer för församlingsplantering och -utveckling. Efteråt kyrkkaffe.