Gudstjänst med nattvard. M. Lundgren.

05 Mars 2023 kl. 11.00–13.00
Musik: Tomas Höglund. Kyrkkaffe.