Gudstjänst med nattvard. M. Lundgren.

05.03.2023 kl. 11.00 – 13.00
Musik: Tomas Höglund. Kyrkkaffe.