Gudstjänst. M. Lundgren. Söndagsskola.

12 Mars 2023 kl. 11.00–13.00
Offer för missionen i Mocambique. Kyrkkaffe.