Kyrklunch med andakt

26.03.2023 kl. 11.00 – 13.00
Marthorna tillreder vår lunch. Andakt av Monica Lundgren. Ta med ett bibelord och dela med dig av vad det betytt för dig!