Förnyelsehelg i Kangasala 13-15.5

13 Maj 2022 kl. 12.00–12.46
Finlands svenska metodistkyrka funderar på en förnyelsehelg - 13-15 maj 2022. Platsen är Pyysalon toimintakeskus i natursköna Kangasala (för att skapa ungefär samma avstånd för alla) och Boris Salo är inbjuden att undervisa.  Sen tänker vi oss mycket tid för enskilt liv med Gud, men också tid för och med varandra. Om du är ”på riktigt” intresserad och ämnar delta - kan du meddela Camilla (camilla.klockars@metodistkyrkan.fi) så att vi får en bild av hur många som åtminstone planerar vara med (i dessa något osäkra tider). Tack!