Program sommaren 2022

07 Augusti 2022 kl. 11.00–14 Augusti 2022, 11.00

Programbladet april-juni 2022.

Den nyaste informationen finns alltid på hemsidan! Ändringar kan bli möjliga.

Söndagen den 3 april kl. 11 Gudstjänst. Biskop Christian Alsted predikar. Tomas Höglund medverkar med sång och musik. Kyrkkaffe.

 Tisdagen den 5 april kl. 18 Församlingskonferens. Df Camilla Klockars leder konferensen via Zoom. Vi går bl.a. igenom församlingens bokslut och väljer nya personer till förtroendeuppgifter.

 Söndagen den 10 april kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Taborkören från Ingå besöker oss och medverkar med sång och musik. Kyrkkaffe. Offer för MKU – kyrkans ungdomsförbund.

 Långfredag den 15 april kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Monica Lundgren.

 Påskdagen den 17 april kl. 11 Gudstjänst med församlingen från Helsingfors. Kaikka Växby predikar. Monica Lundgren leder. Luut Klaver medverkar med musik. Kyrkkaffe.

 Söndagen den 24 april kl. 11 Gudstjänst. Hans Växby. 

 Onsdagen den 27 april kl. 19 Bibelsits med Monica Wiik.

 Söndagen den 1 maj – Ingen gudstjänst!

 Söndagen den 8 maj kl. 11 Gemensam tvåspråkig gudstjänst med den svensk- och finskspråkiga evangelisk-lutherska församlingen i Grankulla. Kyrkkaffe.

 Söndagen den 15 maj kl. 11 Kyrklunch med andakt. Mayvor Wärn-Rancken.

 Tisdagen den 17 maj kl. 19 Bibelsits med Monica Wiik.

 Lördagen den 21 maj Utfärd till Ingå där södra Finlands metodister samlas till gemenskapsdag. Se program på baksidan!

 Söndagen den 22 maj kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Monica Lundgren. Musik: Tomas Höglund. Kyrkkaffe.

 Söndagen den 29 maj kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

 Pingstdagen den 5 juni kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

 Söndagen den 12 juni kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Kyrkkaffe.     

 Söndagen den 19 juni kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Kyrkkaffe.

 Söndagen den 26 juni kl. 15 (midsommarsöndagen) Gemenskap i Casa Senioris trädgård. Somrigt program, kaffe och andakt.

 I juli har vi inget program i kyrkan.

I augusti samlas vi till den första gudstjänsten den 7 augusti kl.11.

Meddela grankulla@metodistkyrkan.fi om du vill ha programbladet per e-post.