Ekumenisk gudstjänst på två språk

08 Maj 2022 kl. 11.00–12.00
Välkommen till gemenskapen! Vi firar gudstjänst tillsammans - lutheraner och metodister och alla som vill vara med! Jona Granlund predikar. Övriga medverkande: Anna-Kaisa Tuomi, Catherine Granlund och Monica Lundgren. Musik: Heli Peitsalo. Offer för ukrainarna i Grankulla. Efter gudstjänsten kyrkkaffe.

Plats
Betlehemskyrkan
Bolagsvägen 33