Gudstjänst med nattvard

22 Maj 2022 kl. 11.00–13.00
Monica Lundgren predikar och Tomas Höglund medverkar med musik. Efteråt kyrkkaffe.

Plats
Betlehemskyrkan