Gudstjänst

29.05.2022 kl. 11.00 – 13.00
Monica Lundgren talar och Freja Ebeling medverkar med musik.

Plats
Betlehemskyrkan