Gudstjänst

29 Maj 2022 kl. 11.00–13.00
Monica Lundgren talar och Freja Ebeling medverkar med musik.

Plats
Betlehemskyrkan