Pingstdagens gudstjänst.

05 Juni 2022 kl. 11.00–13.00
Kom Helige Ande!  Monica Lundgren talar i gudstjänsten. Efteråt kyrkkaffe.

Plats
Betlehemskyrkan