Gudstjänst ute i det fria

12 Juni 2022 kl. 11.00–13.00
Gemenskap, samtal, andakt och kaffe utanför kyrkan.

Plats
Betlehemskyrkan