Andakt med kaffe i församlingssalen

21 Augusti 2022 kl. 11.00–12.30
Vi samlas till andakt och bön och gemenskap.

Plats
Betlehemskyrkan