Gudstjänster söndagar kl. 11.

11 September 2022 kl. 11.00–26 September 2022, 13.30

 Söndagen den 18 september kl. 11 har vi besök av Mikko som arbetar i Indien. Han berättar om sitt arbete och visar bilder. Catarina Ekman-Niemi-Kaija leder gudstjänsten. Vi bär upp ett offer för missionsarbetet i Indien.

Vår kyrkas årskonferens hålls 22-25 september på Arbetarakademin på Gamla Åbovägen 14 i Grankulla. Temat är: Olika tillsammans?! Be för konferensen och att alla arrangemang lyckas väl! Högtidsgudstjänsten hålls på Arbetarakademin söndag kl. 11 då biskop Christian Alsted predikar.

Söndagen den 2.10 predikar Mayvor Wärn-Rancken. Kyrkkaffe.

Vi ses och hörs! Ta gärna kontakt om du vill samtala om något!

Monica Lundgren

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära! Jes 55:6