Gudstjänst

04 September 2022 kl. 11.00–12.30
Gudstjänst med temat: Gud kan och vill. Monica Lundgren predikar. Kyrkkaffe.

Plats
Betlehemskyrkan