Gudstjänst

09 Oktober 2022 kl. 11.00–12.30
Hur stor är vår Gud?! Monica Lundgren funderar tillsammans med dig om Guds storhet. Kyrkkaffe efteråt.

Plats
Betlehemskyrkan