Kyrklunch med andakt

16 Oktober 2022 kl. 11.00–12.30
Vi samlas i församlingssalen och äter tillsammans och har andakt. Frivillig avgift.

Plats
Betlehemskyrkan