Ekumenisk fredsbön - Rauhan rukous

24 Oktober 2022 kl. 19.00–20.30
RAUHAN RUKOUS – EKUMEENINEN RUKOUSHETKI klo 19 Kauniaisten metodistikirkossa, os. Yhtiöntie 33. Rukoushetken järjestävät Kauniaisten suomalainen ja ruotsalainen ev. lut. seurakunta ja Grankulla svenska metodistförsamling.