Gudstjänst

30 Oktober 2022 kl. 11.00–12.30
Andreas Forsbäck predikar, Monica Wiik leder. Eivor Norrbäck bidrar med musik. Kyrkkaffe efteråt.