Gudstjänst

06 November 2022 kl. 11.00–13.00
Gudstjänst med nattvard. Parentation. Vi minns dem som avlidit under året. Offer för baltiska lönefonden. Efteråt kyrkkaffe.