Gudstjänst

20 November 2022 kl. 11.00–12.00
Domsöndagens gudstjänst. Monica Lundgren predikar.

Plats
Betlehemskyrkan