Basarförberedelser, kransbindning

30.11.2022 kl. 10.00 – 15.00
Vi binder kransar på onsdag och torsdag från kl. 10.