Basarförberedelser

13.11.2023 kl. 16.00 – 12.12.2023 kl. 12.00
Julbasaren hålls 6.12 kl 12-14. Vi börjar förbereda den och första träffen blir fredagen den 13.10 kl 10. Följande träffar: Pyssel fre 3.11 kl. 10 och kransbindning för daglediga: to 30.11 kl. 10 och fre 1.12 kl. 10. Braschips gör vi må 13.11