Programmet april-maj

21.04.2024 kl. 11.00 – 27.05.2024 kl. 18.50

Program:
21.4 Söndag
Gudstjänst med nattvard kl. 11. Marjan Roayaii predikar, Andreas Forsbäck leder. Kyrkkaffe.

22.4 Måndag
Bön på Zoom kl. 10. Du får Zoom-länken från kansliet.

28.4 Söndag
Kyrklunch kl. 11, Marie Abwe lagar maten och Henrik Nymalm leder andakten.

29.4 Måndag
Bön i metodistkyrkan och på Zoom kl. 10. Du får Zoom-länken från kansliet.

5.5 Söndag
Gudstjänst kl. 11. Sofia Schultz besöker oss och berättar om tiden som missionär i Japan, Andreas Forsbäck leder gudstjänsten, Tomas Höglund leder musiken. Kyrkkaffe och söndagsskola.

6.5 Måndag
Bön på Zoom kl. 10. Du får Zoom-länken från kansliet.

9.5 Torsdag Kristi himmelsfärdsdag
Gemenskapsdag i Borgå kl. 12-17 (tryck på den blåa texten för mer info eller kolla hemsidans kalender)

12.5 Söndag
Gudstjänst kl. 11. Marjan Roayaii predikar, Johanna Cedergren leder och Birgitta Kauppinen spelar. Kyrkkaffe.

13.5 Måndag
Bön på Zoom kl. 10. Be om länken via e-post.

19.5 Söndag
Utfärd med andakt kl. 11. Andreas Forsbäck håller andakten. Utfärd till Oitans friluftsområde i Esbo. Ta med din egen pic-nic filt, församlingen bjuder på lätt lunch. Vi söker oss ut i naturen denna söndag. Gemensam start från kyrkan kl. 10.30, så alla som behöver får skjuts. Med tanke på skjutsar och servering, anmäl dej senast lö 18.5 kl. 18 grankulla.metodistforsamling@gmail.com.

20.5 Måndag
Bön i metodistkyrkan och på Zoom kl. 10. Du får Zoom-länken från kansliet. Vi avslutar terminen på plats för alla som kan vara med, välkommen!
 

25.5 Lördag
Seminarium kl. 13.00-16.00 med församlingsplanteraren Eric Zanders från Belgien.

Temat är ”Inspiration och verktyg för församlingstillväxt och lärjungaskap”. Vi lyssnar, samtalar och reflekterar tillsammans och i mindre grupper. På seminariet bjuds på kaffe med tilltugg.

 

Vem är Eric Zanders?

Eric Zanders är född och uppvuxen i Belgien, där han fortfarande är bosatt. Han är utbildad klasslärare men har jobbat hela sitt liv med församlingsarbete som evangelist och pastor. Han har studerat teologi vid Spurgeon’s College i London. Han har nyligen gett ut boken ”Church without walls” (Kyrka utan väggar).

 

26.5 Söndag
Gudstjänst kl. 11. Marjan Roayaii predikar och Birgitta Kauppinen spelar. Kyrkkaffe.

27.5 Måndag
Bön på Zoom kl. 10. Be om länken via e-post.

28.5 Tisdag
Ledardagar i Kristuskyrkan (Apollogatan 5) kl. 10-16 med Eric Zanders. Senaste nytt från Generalkonferensen i USA som hölls 23.4-30.5 i USA. Sarah Tiainen och Jenny Jansson berättar. Alla intresserade är välkomna! Anmälan till samfundssekreteraren@metodistkyrkan.fi

Bibelsits i maj (datum meddelas senare) med Monica Wiik kl. 19.
Bibelsitsen är en smågrupp för bibelstudier i fråge- och samtalsform. Deltagarna hamnar att själva svara på frågor som rör texten vi samtalar om. Vi lär oss genom egna insikter och aha-upplevelser och man kommer ihåg den egna insikten också då andras predikningar och bibeltimmar för länge sedan fallit i glömska. Det behövs inga förhandskunskaper, men om man vill förbereda sig innan en Bibelsits, får man texten och frågorna på förhand.

När man samtalar om bibeltexter föds en alldeles speciell gemenskap mellan människor, därför att Jesus själv är närvarande i sitt Ord. Kom också du med på Bibelsitsarna, som i regel hålls 1 gång per månad i församlingens utrymmen.
Som ledare fungerar Monica Wiik, som gärna berättar mera om Bibelsitsarna. Tel. 040 568 7177, mewiik@live.com

Ändringar i programmet är möjliga, kolla hemsidan eller Facebooksidan för senaste info. Välkommen!