Bibelsits med Monica Wiik i kyrkan

29 November 2022 kl. 19.00–20.34
Följande träffar är 13 oktober, 1 november kl. 19 och 29 november kl. 19 i kyrkan.