Programmet oktober-november

06 November 2022 kl. 11.00–30 November 2022, 15.07

Vi vill också integrera våra ukrainska vänner och har därför beslutat att starta en hantverksgrupp för alla där vi genom praktiskt arbete kan trivas tillsammans. Den första träffen är tisdagen den 25 oktober kl. 18. Hela programmetbladet finns här.

Söndag 9.10 kl. 11 Gudstjänst – Monica Lundgren

Torsdag 12.10 kl. 19 Bibelsits – Monica Wiik

Söndag 16.10 kl. 11 Kyrklunch med andakt

Onsdag 19.10 kl. 18 Låt tystnaden tala. Stillhet och meditation

Söndag 23.10 INGEN GUDSTJÄNST (samling istället ons 19.10 kl 18)

Måndag 24.10 kl. 24.10 kl 19 Ekumenisk fredsbön tillsammans med lutherska församlingen i metodistkyrkan

Tisdag 25.10 kl. 18 Hantverksgrupp i kyrkan

Söndag 30.10 kl. 11 Gudstjänst – Andreas Forsbäck

Tisdag 1.11 kl. 19 Bibelsits – Monica Wiik

Söndag 6.11 kl. 11 Gudstjänst med nattvard. Monica Lundgren. Offer för baltiska lönefonden

Tisdag 8.11 kl. 18 Hantverksgrupp i kyrkan

Söndag 13.11 kl. 11 Kyrklunch med andakt. Reidar Wilkman tillreder lunchen. Frivillig avgift. Information om Schoolkids Light.

Måndag 14.11 kl. 15.30 Basarplanering

Söndag 20.11 kl. 11 Gudstjänst – Monica Lundgren

Tisdag 22.11 kl. 18 Hantverksgrupp. Förberedelser för basaren.

Söndag 27.11 kl. 11 Adventsgudstjänst med musik – Monica Lundgren

Tisdag 29.11 kl. 19 Bibelsits – Monica Wiik

Bönegruppen samlas varje måndag kl. 10 i kyrkan. Casaträffen hålls måndagar kl. 14 i Casa Senioris gillestuga. Alla välkomna!

Församlingens julbasar hålls tisdagen den 6 december kl. 12-14. Vinster till stora lotteriet och gåvor för försäljning (handgjorda saker, matvaror och bakverk) mottas med stor tacksamhet. Det finns rum för många glada medhjälpare under basardagen och under förberedelserna. Meddela kansliet om du kan delta!