JULBASAR

06 December 2022 kl. 12.00–14.00

under basardagen och under förberedelserna. Meddela kansliet om du kan delta! Telefon 045 137 8492, grankulla@metodistkyrkan.fi