Adventsgudstjänst

27 November 2022 kl. 11.00–12.30
Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Predikan: Monica Lundgren. Musik: Eivor Norrbäck, Freja Ebeling. Sång Marie Abwe.