Basarförberedelser, kransbindning

30 November 2022 kl. 10.00–15.00
Vi binder kransar på onsdag och torsdag från kl. 10.