Programmet för årskonferensen

11.09.2022 kl. 22:45
Torsdagen och fredagen ägnas till största delen åt förhandlingar, men på fredag kväll kl. 19 får vi lyssna till Markus Österlund som tog hand om en flyktingpojke och Christa Mickelsson som genomgick en svår sjukdom.

Torsdagen och fredagen ägnas till största delen åt förhandlingar, men på fredag kväll kl. 19 får vi lyssna till Markus Österlund som tog hand om en flyktingpojke och Christa Mickelsson som genomgick en svår sjukdom. 

Efter dessa inlägg samtalar vi i grupper om hur vi kan bemöta varandra och stöda varandra trots olikheter i ras, språk och olika livssituationer. Sarah Tiainen leder kvällen.

På lördag kl. 10 hålls en intressant informations- och diskussionsstund där biskop Christian Alsted och kyrkostyrelsen informerar om hur metodistkyrkan globalt sett förändras och vilka frågor vi har att ta ställning till när det gäller vår egen kyrkas väg framåt. 

På lördag kl. 14 hålls ett familjeprogram med Ninni och Andreas Forsbäck. Ta barnen med!

Samtidigt, lördag kl. 14, har vi möjlighet att delta i ett konstevenemang. Vi gör något med våra händer under programmet Tillsammans i konst. Rita von Konow håller i trådarna.

På lördagkväll  kl. 19 har vi ett offentligt möte kallat Tillsammans!. Markus Österlund talar och Maria och Tomas Höglund sjunger. Stefan Forsbäck leder. 

Vi bär upp ett offer för Ukraina och våra missionsprojekt.

På söndag kl. 11 firar vi gudstjänst med nattvard. Biskopen predikar. Samtidigt hålls söndagsskola för barnen.

PROGRAM
Torsdag 22.9

12.30 Pastoralsession
14.00 Ankomst, kaffe
15.00 Inledning av konferensen, förhandlingar
17.00 Middag
18.00 Förhandlingar
20.00 Kvällste
20.30 Andakt: Marjan Roayaii

Fredag 23.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Camilla Klockars
9.45 Förhandlingar inkl. kaffe
12.00 Lunch + Vänpromenad
14.00 Förhandlingar inkl. kaffe
17.00 Middag + Vänpromenad
19.00 Olika!
Inledande berättelser:
Markus Österlund & Christa Mickelsson
Ledare: Sarah Tiainen
Gruppsamtal, offerglädje
21.00 Kvällste

Lördag 24.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Hans Wallstedt
10.00 Vart är kyrkan på väg? Kyrkostyrelsen, biskopen
12.00 Lunch
14.00 Familjeprogram: Ninni och Andreas Forsbäck
14.00 Tillsammans i konst: Rita von Konow
17.00 Middag
19.00 Tillsammans!
Talare: Markus Österlund
Ledare: Stefan Forsbäck
Musik: Maria och Tomas Höglund
Offer för Ukraina och missionen/ Mocambique
20.30 Kvällste

Söndag 25.9
8.30-9.30 Frukost
11.00 Gudstjänst med nattvard. Offerglädje.
Predikan: Biskop Christian Alsted
Ledare: Camilla Klockars
Söndagsskola: Bella Ahlbäck
13.00 Lunch
Avfärd

Välkommen på årskonferens till Grankulla!

JULBASAR ti 6.12 kl 12-14

Försäljning av bakverk, matvaror och kransar, lotterier, servering av köttsoppa och kaffe. VÄLKOMMEN! Läs mera »
02.12.2022 kl. 10:35

Att frukta Herren eller frukta människor

Under min bibelläsning den senaste tiden har jag reflekterat över vad det betyder att frukta Herren. Vi missförstår lätt ordets betydelse eller har svårt att ta ett så gammaldags och negativt uttryck till oss. Kanske vi tänker att vi måste vara rädda för Gud, att Han är fruktansvärd, en som man inte vågar komma nära? Vad betyder det då att frukta Herren eller att frukta människor? Läs mera »
26.11.2022 kl. 21:27

Aktuellt i november-december

Hösten i år är lång och varm. Församlingsgemenskapen har också varit varm och det känns gott att träffa vänner i kyrkan. Allt fler deltar i gudstjänsterna och vi försöker skapa tillfällen där man kan vara tillsammans – både i bön och tillbedjan, men också i grupper där man får samtala och göra något med sina händer.Läs mera »
18.11.2022 kl. 10:04