BÖNEVECKAN 18-25.1.2023: 

17.01.2023 kl. 09:45
GÖR DET GODA, STRÄVA EFTER RÄTTVISA. Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets 2023 material  har förberetts av Minnesotas kristna råd och temat är ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17).

Gemensam ekumenisk bön i Grankulla i metodistkyrkan onsdag 18.1 kl 18. Arr. Grankulla svenska ev. luth. församling och Grankulla svenska metodistförsamling. Välkommen!

Bön för enhet: året runt. Här på norra halvklotet genomförs böneveckan av tradition 18 - 25 januari. Dessa datum föreslogs redan år 1908 av Paul Watson då de täcker in såväl Petrus som Paulus dagar i kyrkokalendern och därmed har symbolisk betydelse. På södra halvklotet är januari en tid för semester och kyrkorna brukar därför hitta andra sätt att genomföra böneveckan. Exempelvis under pingsten (föreslagen av kommissionen Faith and Order år 1926) som ju också är en betydelsefull högtid för kyrkans enhet. 

Mer info ekumenia.fi

Sommarinfo

Sommaren har kommit och vi ser fram emot dagar av rekreation och vila. Det är gott att vila från sitt arbete och få tid för andra saker som är värdefulla i livet. I församlingen har vi vårterminens sista gudstjänst den 11 juni kl. 11. Söndagen den 18 juni kl. 14 har vi en gemensam kaffestund i Casa Senioris trädgård.Läs mera »
08.06.2023 kl. 16:23

Programblad maj-juni

Söndag 7.5 kl. 11 Gudstjänst. Monica Lundgren. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Måndag 8.5 kl. 10 Bön i kyrkan (sista träffen 5.6 på plats i kyrkan). Måndag 8.5 kl. 14 Casa-träffen i Casa Senioris gillestuga. (sista träffen 29.5). Välkommen! Läs mera »
06.05.2023 kl. 20:20

Förändringens vingar

Ibland längtar vi efter förändring – i synnerhet om nuläget är jobbigt och vi ser bättre alternativ i närheten. Ibland är förändring något vi råkar ut för, oberoende om vi vill det eller inte. Människan har i allmänhet en tendens att vilja stanna kvar och låta allt vara som förut. Det välkända och invanda ger oss ett slags trygghet.Läs mera »
05.05.2023 kl. 18:51