Förändringens vingar

05.05.2023 kl. 18:51
Ibland längtar vi efter förändring – i synnerhet om nuläget är jobbigt och vi ser bättre alternativ i närheten. Ibland är förändring något vi råkar ut för, oberoende om vi vill det eller inte. Människan har i allmänhet en tendens att vilja stanna kvar och låta allt vara som förut. Det välkända och invanda ger oss ett slags trygghet.

 

Gud kallar oss till rörelse, att inte växa fast på ett ställe utan att ständigt vara villig att gå dit han kallar oss. Det betyder inte nödvändigtvis att allt förändras hela tiden, men förmågan och viljan att lyssna till Gud och handla enligt hans vilja är alltid aktuell och nödvändig.

Tryggheten i Gud är inte beroende av vad som händer oss. Trygghet är att alltid lita på att Gud bär oss och leder oss och då är det ingen skillnad var vi är eller vad som sker. Det är bra att ha en fast punkt i tillvaron som håller. Gud påminner oss om att han alltid är med oss och att han inte förändras. Vi kan alltid lita på honom.

Mitt liv kommer att förändras på de flesta punkter och jag får hålla min blick fäst vid Jesus och tro på att han leder mig vidare. Församlingens liv förändras också och jag ber att gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna tillsammans med omsorgen om varandra består som grundpelare. Gud är densamme och han leder oss vidare – kanske på ett annat sätt än förut. Gud välsigne er!

Monica Lundgren

Ekumenisk samling 6.10 kl. 18

Den ekumeniska mötesveckan "Kristus keskellämme" i Esbo och Grankulla hålls 3-8.10. Läs mera »
idag kl. 08:55

Gudstjänst och söndagsskola 1 oktober kl. 11

Den 1 oktober firar vi barnens och änglarnas dag i kyrkan. Välkommen till gudstjänsten i Betlehemskyrkan i Grankulla kl. 11. Parallellt med gudstjänsten hålls söndagsskola för barnen. Predikan i gudstjänsten hålls av Kaikka Växby, Andreas Forsbäck medverkar. Läs mera »
28.09.2023 kl. 20:44

Oktober program

Kolla kalendern längst ned på sidan för programmet!Läs mera »
27.09.2023 kl. 20:46