Programmet för årskonferensen

11.09.2022 kl. 22:45
Torsdagen och fredagen ägnas till största delen åt förhandlingar, men på fredag kväll kl. 19 får vi lyssna till Markus Österlund som tog hand om en flyktingpojke och Christa Mickelsson som genomgick en svår sjukdom.

Torsdagen och fredagen ägnas till största delen åt förhandlingar, men på fredag kväll kl. 19 får vi lyssna till Markus Österlund som tog hand om en flyktingpojke och Christa Mickelsson som genomgick en svår sjukdom. 

Efter dessa inlägg samtalar vi i grupper om hur vi kan bemöta varandra och stöda varandra trots olikheter i ras, språk och olika livssituationer. Sarah Tiainen leder kvällen.

På lördag kl. 10 hålls en intressant informations- och diskussionsstund där biskop Christian Alsted och kyrkostyrelsen informerar om hur metodistkyrkan globalt sett förändras och vilka frågor vi har att ta ställning till när det gäller vår egen kyrkas väg framåt. 

På lördag kl. 14 hålls ett familjeprogram med Ninni och Andreas Forsbäck. Ta barnen med!

Samtidigt, lördag kl. 14, har vi möjlighet att delta i ett konstevenemang. Vi gör något med våra händer under programmet Tillsammans i konst. Rita von Konow håller i trådarna.

På lördagkväll  kl. 19 har vi ett offentligt möte kallat Tillsammans!. Markus Österlund talar och Maria och Tomas Höglund sjunger. Stefan Forsbäck leder. 

Vi bär upp ett offer för Ukraina och våra missionsprojekt.

På söndag kl. 11 firar vi gudstjänst med nattvard. Biskopen predikar. Samtidigt hålls söndagsskola för barnen.

PROGRAM
Torsdag 22.9

12.30 Pastoralsession
14.00 Ankomst, kaffe
15.00 Inledning av konferensen, förhandlingar
17.00 Middag
18.00 Förhandlingar
20.00 Kvällste
20.30 Andakt: Marjan Roayaii

Fredag 23.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Camilla Klockars
9.45 Förhandlingar inkl. kaffe
12.00 Lunch + Vänpromenad
14.00 Förhandlingar inkl. kaffe
17.00 Middag + Vänpromenad
19.00 Olika!
Inledande berättelser:
Markus Österlund & Christa Mickelsson
Ledare: Sarah Tiainen
Gruppsamtal, offerglädje
21.00 Kvällste

Lördag 24.9
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Morgonandakt: Hans Wallstedt
10.00 Vart är kyrkan på väg? Kyrkostyrelsen, biskopen
12.00 Lunch
14.00 Familjeprogram: Ninni och Andreas Forsbäck
14.00 Tillsammans i konst: Rita von Konow
17.00 Middag
19.00 Tillsammans!
Talare: Markus Österlund
Ledare: Stefan Forsbäck
Musik: Maria och Tomas Höglund
Offer för Ukraina och missionen/ Mocambique
20.30 Kvällste

Söndag 25.9
8.30-9.30 Frukost
11.00 Gudstjänst med nattvard. Offerglädje.
Predikan: Biskop Christian Alsted
Ledare: Camilla Klockars
Söndagsskola: Bella Ahlbäck
13.00 Lunch
Avfärd

Välkommen på årskonferens till Grankulla!

BÖNEVECKAN 18-25.1.2023: 

GÖR DET GODA, STRÄVA EFTER RÄTTVISA. Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets 2023 material  har förberetts av Minnesotas kristna råd och temat är ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17).Läs mera »
17.01.2023 kl. 09:45

Bli kvar

Ett nytt år kan innebära många tankar om att börja med något nytt, uppnå något högre eller göra något annorlunda. Ofta lovar vi att ta oss själva i kragen och prestera mera och bli bättre. Ibland är det nödvändigt att göra förändringar, men lika ofta kanske det är klokt att bli kvar där man är.Läs mera »
04.01.2023 kl. 12:37

Vecka 50-52

Söndag 18.12 kl. 11 Julgröt. Andakt med Monica Lundgren, musik med Maria och Tomas Höglund. Måndag kl. 14 Casaträffen har besök av Lucia. Julkaffe.Läs mera »
17.12.2022 kl. 16:49