Bli kvar

04.01.2023 kl. 12:37
Ett nytt år kan innebära många tankar om att börja med något nytt, uppnå något högre eller göra något annorlunda. Ofta lovar vi att ta oss själva i kragen och prestera mera och bli bättre. Ibland är det nödvändigt att göra förändringar, men lika ofta kanske det är klokt att bli kvar där man är.

... i det du lärt dig

Att lära sig nya saker är alltid nyttigt, men att överge grundläggande värderingar och rusa in i nya upplevelser bara för att man är trött på den vanliga vardagen, kan vara ödesdigert. Paulus säger i 2 Tim 3:14-15: Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Det finns värden som vi behöver hålla fast vid för att inte gå vilse. Guds ord är alltid värt att hålla fast vid. Det förändras inte och är grunden för vårt liv.

... i mig och min kärlek

Jesus vill att vi ska leva nära honom – så nära att vårt liv blir sammansvetsat med hans. Han vill att hans vilja ska bli vår vilja. Då blir följden den, att vi gör Jesu gärningar och vi bär frukt.

... och bli dynamisk!

När vi använder Jesu ord blir de som dynamit och de åstadkommer förändring. Tron på Jesus gör att vi kan flytta berg. Jesus säger: Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Joh 14:12. För att bli dynamiska behöver vi bli kvar hos Jesus och använda hans kraft.

När Israels folk skulle inta det förlovade landet fick de uppmaningen av Josua: Rena er, ty i morgon ska Herren göra under bland er Jos 3:5. Låt oss också rena oss så att Gud kan använda oss. I Guds närhet kan vad som helst hända.                                                                                                      Monica Lundgren

Sommargudstjänst 16.6.2024

Inkommande söndag har vi sista sommargudstjänsten före sommarpausen. Vid bra väder samlas vi på kyrkans gård, i annat fall inne i församlingssalen. Läs mera »
14.06.2024 kl. 22:40

Sommargudstjänst söndag 9.6 kl. 11

Välkommen på sommargudstjänst inkommande söndag kl. 11. Vi samlas utanför kyrkan på kyrkans gård. Om vädret är ostadigt, samlas vi i församlingssalen. Läs mera »
07.06.2024 kl. 22:45

Volontärresa till Zimbabwe

Jag och min man Tuomas Rosqvist kommer att åka till Zimbabwe på en volontärresa 21.6-5.7 och kommer att hjälpa till med olika uppgifter vid centret i Nyadire. Vi samlar in följande saker som vi donerar till människorna där: Läs mera »
05.06.2024 kl. 18:46